Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - В рамките на Всеки Човек се крие Божествена / Космическа Енергия, наречена Кундалини

В рамките на Всеки Човек се крие Божествена / Космическа Енергия, наречена Кундалини

Божествена - Космическа Енергия


В рамките на всеки човек се крие божествена / космическа енергия, наречена Кундалини. 


Кундалини е Шакти
пред която мъдреците на Индия се покланят като пред 
майка на Вселената. 
Тя е активен аспект на Абсолюта. 
Шакти е съпруга на Шива
Тя е активен аспект на безформен, неопределим Абсолют
Тя е върховната творческа сила на Абсолютното Същество
Точно както топлина, която има силата да изгаря, не се различава от огъня / пожара, 
Шакти, която има силата да създава тази вселена, е идентична с 
Парабрахман, Върховният Абсолют
Тя е Брахман, във формата на звук, звукова вибрация на Абсолюта, който проявява Вселената.

Божествената сила, Кундалини блести като стеблото на млад лотос; като змия, навита в кръг около себе си, тя държи опашката си в устата си, и се намира в полузаспало състояние в основата на тялото.


Димитър Кирилов | Самосъзнание.com


Кундалини е Шакти

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments