Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Изобилието на Любовта

Изобилието на Любовта

на Любовта

Изобилието на Любовта

За вас е добре, ако поне през 100 дни наред от живота ви слънцето не залязва, нито сърцето ви губи своята Любов. Новата Любов иде от Бога, от ангелите, от всички ваши братя, които живеят на земята и горе на небето, и от всички ученици.

Като си легнете вечерно време и се предадете на размишление, ще почувствате, че тази Любов иде отвсякъде: отвън – отвътре, отгоре – отдолу. Тя ще изпрати някой да похлопа на вашия телефон и ще ви запита: „Как сте?“

Всяка вечер ще ви изпраща поздравите си чрез някого и ще ви каже:
 „Днес ви изпратих една кошница грозде, една кошница круши, една тенекия мед, един чифт нови обуща, една нова шапка, нови дрехи“.

Вие слушате само, какво ви се изпраща. Освен това пощата всеки ден ви носи толкова писма от
тия същества на Любовта, че вие не знаете какво да правите с тях и им отговаряте:
„Моля ви се, братя, спрете малко с пратките си, докато освободим от пощата получените неща“.

Така постъпва Любовта. Тя се отличава с вътрешно изобилие. И сега, желая пощата постоянно да ви донася пълни кошници с грозде, круши, ябълки, сливи, смокини, портокали, банани – изобщо всички най-хубави плодове, които съществуват на земята.

Превърнете всичко това в духовен смисъл.

Благодарете на Бога за доброто, за благото, което ви е дал. Благодарете на Бога за хубавите думи, които ви е казал.

На Бога само ще благодарите.

Не благодарите ли на Него, каквото и да казвате на мене, или на когото и да е друг, нищо няма да ви ползва. Бог е първоизточникът на всички блага. Нему ще благодарите и към Него ще отправите ума и сърцето си.

Ще благодарите на Бога за хубавото време, за хубавия живот, за добрите условия на живота;
ще благодарите, че ви е пратил на земята между този народ;
ще благодарите, че сте член на човечеството;
ще благодарите, че сте свързани с ангелите,
а понякога и Той сам благоволява да говори с вас.

Учителя,
Пътят на ученика,
19 август 1927 г., София

Учителя - 19 август 1927 г., СофияМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments