Десетте Божи Заповеди из Книгата на Моисей на Есеите

из Книгата на Моисей на Есеите

Десетте Божи заповеди 

из „Книгата на Моисей“ на есеите


Планината Синай бе цялата забулена в дим, защото Господ слезе върху нея в огън. Издигна се дим като дима от пещ, и цялата планина се тресеше мощно. 
Господ слезе на върха на планината Синай и повика Моисей при себе си. И Моисей се качи.
Бог рече на Моисей от планината: „Ела при Мен, за да ти дам Закона за твоите хора, който ще бъде завет за децата на Светлината.“
Моисей отиде при Господа. И Бог каза:


·         „Аз съм Закона, твоят Бог, Който те изведе от дълбините и оковите на мрака. Да нямаш други Закони пред Мен.

Не си прави никакво изображение на Закона, нито на небето, нито на земята.
Аз съм невидимият Закон, без начало и без край.
Не си измисляй фалшиви закони, защото Аз съм Законът, целият Закон на всички закони. Ако Ме изоставиш, ще бъдеш сполетяван от нещастия поколение след поколение.

·         Ако спазваш Моите заповеди, ще влезеш в Безкрайната Градина, където стои Дървото на Живота посред Вечния океан.

Не нарушавай Закона. Законът е твоят Бог, който ще те съди.

·         Почитай Земната си Майка, за да бъдат дълги дните ти на земята, и Почитай Небесния си Отец, за да имаш вечен живот на небесата, защото земята и небесата са ти дадени чрез Закона, който е твоят Бог.

Приветствай Земната си Майка в Събота сутрин. 
Приветствай Ангела на Земята на следващото утро. 
Приветствай Ангела на Живота на третото утро. 
Приветствай Ангела на Радостта на четвъртото утро. 
Приветствай Ангела на Слънцето на петото утро. 
Приветствай Ангела на Водата на шестото утро. 
Приветствай Ангела на Въздуха на седмото утро. 
Ти трябва да приветстваш всички тези Ангели на Земната Майка и да им се посветиш, за да можеш да влезеш в Безкрайната Градина, където стои Дървото на Живота.

·         Обожавай Небесния си Отец в Събота вечер.

Общувай с Ангела на Вечния Живот на следващата вечер 
Общувай с Ангела на Труда на третата вечер. 
Общувай с Ангела на Мира на четвъртата вечер. 
Общувай с Ангела на Силата на петата вечер. 
Общувай с Ангела на Любовта на шестата вечер. 
Общувай с Ангела на Мъдростта на седмата вечер. 
Ти трябва да общуваш с всички тези ангели на Небесния Отец, за да може душата си да се къпе в Извора на Светлината и да влезе в Океана на Вечността.

·         Седмият ден е Събота: помни го и го пази свят. Съботата е денят на Светлината на Закона, твоя Бог. В този ден не трябва да вършиш никаква работа, а само да търсиш Светлината, Царството на твоя Бог, и всичко ще ти бъде дадено.

Защото знай, че през шестте дни трябва да работиш заедно с Ангелите, но на седмия ден трябва да пребиваваш в Светлината на твоя Бог, който е свещеният Закон.

·         Не отнемай живота на нищо живо. Животът идва само от Бога, който го дава и взема.

·         Не унижавай Любовта. Тя е свещеният дар на твоя Небесен Отец.

·         Не си продавай Душата, безценният дар на любящия Бог, за богатствата на света, които са като семена, посяти на камениста почва, - нямат корен в себе си и са мимолетни.

·         Не лъжесвидетелствай на Закона, за да го използваш срещу брата си. Само Бог знае началото и края на всички неща, защото окото Му е едно и Той е свещеният Закон.

·         Не си пожелавай нищо, което е на съседа ти. Законът ти дава много по-велики дарове, дори земята и небесата, ако спазваш Заповедите на Господа, твоя Бог.“

Моисей чу гласа на Господа и запечата в себе си завета, който бе между Господа и децата на Светлината. 
Моисей се обърна и слезе от планината, и двете плочки на Закона бяха в ръцете му. 
Тези плочки бяха направени от Бога и написаното бе гравирано върху тях от Бога.


и написаното бе гравирано върху тях от Бога


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments