Как се Култивира Безусловна Любов и Прошка

Безусловна Любов и Прошка

Как се Култивира Безусловна Любов и Прошка

Всички сме запознати с Персоналната Любов като дълбоко, нежно, неизразимо чувство на привързаност към хора, домашни любимци или ценните предмети в живота ни. Обикновено виждаме Персоналната Любов като интензивна, емоционална привързаност или привличане към тези, за които ни е грижа.

С Личната-Персоналната любов, ние можем да изпаднем в нашите низши емоции като задържане на злоба към другите или концентриране върху страданието. По този начин възпрепятстваме ефективността на нашата любов в отношенията, както и нашето собствено благополучие.

Въпреки това, ако си позволим и се съсредоточим върху Божественото или Безусловната Любов, можем да се научим да гледаме на чашата ни на живот, като наполовина пълна, вместо наполовина празна. По този начин можем да се научим да трансформираме нашите низши емоции на гняв, ревност, завист и алчност в нещо положително.

Чистата, Безусловната Любов работи без очакване или привързаност към резултата и не иска нищо в замяна. Тя е Сияйна Светлина, която може да устои и да преодолее всяка друга енергия, защото тя е обединяващата сила на вселената.


Как се преодолява пропастта между Личностната (Персоналната) Любов и Безусловната Любов?

  • Първата стъпка в този могъщ процес е да се научим да се Обичаме и Приемаме такива, каквито сме.
  • Втората стъпка е да очакваме любов в живота си, във всичките си взаимоотношения, както и от всеки срещнат. Тук не трябва да забравяме и всеобщия закон, който казва, че енергията следва мисълта. Ако си мислим за нещо, то ще се случи! Намирането на добротата в другите ще ни помогне да постигнем собствените си цели, чрез привличане на същото за нас.
  • Третата стъпка е да работим за най-доброто, като предаваме всичките си очаквания на Духа.

Очевидно е, че ще трябва да извършим огромно количество вътрешна работа, за да намерим Истинската, Безусловна Любов в живота си.

Когато имаме любов в сърцата си, животът става радост!

Актът на прошка ни помага да развием и подхраним любовта в живота си. Изчистването на вината и навика да обвиняваме другите е наложително за успеха. Прошката е духовна инициатива, залегнала в смирението и приемането, че не винаги трябва да сме прави.

Когато използваме нашите емоции или интелект като рационално обяснение за прошката, ние не виждаме самата същност на това, което се опитваме да постигнем. Прошката се ражда от сърцето, а не от главата и може да ни научи, че всички ние сме отражения един на друг.

По този начин ние използваме Духовната Енергия на Любовта и оценяваме нашите взаимоотношения, като търсим Приликите в хората, а не Различията между тях.

Димитър Кирилов


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments