Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА

ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА

 

Свещени думи на Учителя

    Отче наш, Който Си на Небесата, да се

свети Името Твое, да дойде Царството Твое,

да бъде Волята Твоя, както на Небето, така

и на Земята.

    Хляба наш насъщний, дай го нам днес и

прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме 

на нашите длъжници.

    Не ни въвеждай в изкушение, но избави 

нас от лукаваго, защото е Твое Царството и

Силата, и Славата завинаги.

                                                                            Амин.


    "Когато казвате Господната молитва, влагайте следния смисъл в думите: Отче наш, Който си горе в нашия ум, да дойде Твоята Светлина в ума ми, за да възприема. Да бъде Волята Ти във всяка моя работа и в мисълта ми, в чувствата ми, във всичките ми постъпки. Нека Твоята Воля присъствува в дишането и в кръвообращението ми, за да Ти служа с  радост и любов. И не веди нас в изкушение - това значи: Давай ни, Господи, знание и мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение."

                                                                                                                     Свещени думи на Учителя                                


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments