ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА

 

Свещени думи на Учителя

    Отче наш, Който Си на Небесата, да се

свети Името Твое, да дойде Царството Твое,

да бъде Волята Твоя, както на Небето, така

и на Земята.

    Хляба наш насъщний, дай го нам днес и

прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме 

на нашите длъжници.

    Не ни въвеждай в изкушение, но избави 

нас от лукаваго, защото е Твое Царството и

Силата, и Славата завинаги.

                                                                            Амин.


    "Когато казвате Господната молитва, влагайте следния смисъл в думите: Отче наш, Който си горе в нашия ум, да дойде Твоята Светлина в ума ми, за да възприема. Да бъде Волята Ти във всяка моя работа и в мисълта ми, в чувствата ми, във всичките ми постъпки. Нека Твоята Воля присъствува в дишането и в кръвообращението ми, за да Ти служа с  радост и любов. И не веди нас в изкушение - това значи: Давай ни, Господи, знание и мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение."

                                                                                                                     Свещени думи на Учителя                                


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments