Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня 16 март 2020г. (понеделник) ~ Учителя Беинса Дуно

Мисъл за Деня 16 март 2020г. (понеделник) ~ Учителя Беинса Дуно

Пенеделник - от Учителя Беинса Дуно

Да живеем и да се радваме на ума си, да се радваме на сърцето си. Защото ние сме господарите, които можем да направим тялото ни да се радва. Ние сме господарите, които можем да направим сърцето ни да се радва и които можем да направим ума ни да се радва. Не че ще станем само по себе си щастливи, но да не затваряме прозорците, през които идат Божиите блага, да не затваряме благословението. Затвориш ли ума си, тогава Божественото благословение в мислите не иде. Затвориш ли сърцето си, тогава Божието благословение в чувствата не иде. Затвориш ли тялото си, Божието благословение и в тялото не иде.

~ Учителя Беинса Дуно


Виж още:МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments