Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Открити Квантови Свойства на Водата - Водата е като Холограма

Открити Квантови Свойства на Водата - Водата е като Холограма

Изследователи от ORNL откриха такива неизвестни досега водни свойства, които противоречат на законите на класическата физика.

Водата е специална дори въз основа на нейните прости физически свойства, тъй като е единственото вещество на земята, което може да се намери и в трите състояния (течнo, твърдo, газовo). Въпреки това, учени от Националната лаборатория на Министерството на енергетиката на Оук Ридж (ORNL) са открили нови свойства на водата, които надхвърлят известните закони на класическата физика, казва научният портал за физика phys.org.

Водата преминава през солидни стени

Преминава през солидни стени

По време на химичните експерименти, проведени върху кристала берил, беше установено, че водни молекули при екстремни физични или специални геоложки условия се подреждат в ултра малка шестоъгълна форма около пръстен и влизат в състояние на "квантово тунелиране". Това явление надхвърля познатите течни, твърди или газообразни състояния и в този случай водата се държи съвсем различно от това, което сме свикнали, тъй като е в състояние на квантово движение.

В това състояние например водните частици преминават през здрави стени, което според правилата на класическата физика е абсолютно невъзможно.

По време на експеримента беше установено, че когато водата е "хваната" в затворена област (напр. вътрешни кристали), кислородните и водородните атоми на водните молекули се "делокализират" (те се отделят една от друга) и това е когато механизмът на квантово тунелиране е създаден. (Тунелният ефект (тунелирането) е квантово механично явление. При тунелния ефект частиците могат да се движат през такива бариери, които биха били невъзможни според законите на класическата физика.)

Тунелният ефект (тунелирането) е квантово механично явление

Тя заема едновременно 6 позиции

Когато водата е в квантово-тунелно състояние, тя е способна на квантово движение. Това означава, че се движи през разделителните потенциални стени, което е забранено в класическия свят “, заяви Александър Колесников, един от изследователите от ORNL.
Това означава, че кислородните и водородните атоми на водната молекула се „делокализират“ и следователно едновременно присъстват във всичките шест симетрично еквивалентни позиции в канала.“ Следователно в това състояние водата е като холограма. "Ние обаче не сме в състояние да изпитаме тези явления в ежедневието."

Откриването на състоянието на „квантово тунелиране“ на вода може дори да бъде научно доказателство за теорията за мултивселената на Еверет, в която той твърди, че възможностите, разрешени от квантовата механика, се появяват заедно в мултивселена, която се състои от множество независими вселени, съществуващи паралелно. Според японските физици е възможно също цялата Вселена да е нищо повече от гигантска холограма.
Източник: Impress Magazin

Изследователската група Matrix Drops е открила свойства, наподобяващи холограмата на водата и я използва повече от 6 години преди научното съобщение. Свързани статии са публикувани на нашата интернет страница преди години. Радваме се, че научната общност изследва това явление и най-накрая призна неговото съществуване. Надяваме се, че освен изследване на материали и енергия, науката ще признае и универсалното значение на информацията.

Водата е способна да предава информацията на Вселената на минералите и живите организми.

Източник: Matrix Drops
Превод: С*П | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments