Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня 19 януари 2020г. ~ Учителя Беинса Дуно

Мисъл за Деня 19 януари 2020г. ~ Учителя Беинса Дуно

Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Зад всяка погрешка се крие една добродетел, която иде в помощ за изправянето й. Като изправя погрешките си, човек развива ума, сърцето и волята си. – „Голямо е злото в света.“ Колкото и да е голямо, злото е временно и ограничено. Доброто е вечно и неограничено. Злото отслабва, а доброто расте от сила в сила. Като прояви един път силата си, злото отслабва, а с доброто е точно обратно: като се прояви един път, силата му се увеличава.

~ Учителя Беинса Дуно

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments