8 Мъдри Мисли за Истината - Учителя Беинса Дуно

Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Истината е най-възвишеният първичен дух, който е излязъл от Бога, но тя не може да има живот без любовта. Първичната, вечната среда, в която всичко може да живее, е любовта. За да оживее Великият принцип на истината, за да оживеят неговите методи, трябва да дойде любовта като необходима среда.

Истината не зависи от заключенията, които правим, но заключенията трябва да излизат от истината.

Когато истината действа в човека, лицето му става светло, защото истината е синтез на всички лъчи на светлината.

Гениите и светиите идват от света на Истината. Ако човек не е проникнат от онзи вътрешен стремеж към Истината, не може да бъде гений. Това е възвишеното състояние.

Според мене това, което не виждаме, е реално. Реално е само това, което никой не може да ви го вземе. Това, което не може да се докаже, е реално.

Когато човек придобие истината, страданията му ще престанат. Любовта носи страдания, а истината ги прекратява.

Истината не се говори, а се живее.

Истината говори със слънцата. Мъдростта говори с планетите. Любовта е слязла на Земята да говори с хората и с най-дребните същества. Далечна и висока е целта на истината. Само търпеливият може да я постигне.


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments