Афоризми: Руски, Норвежки, Турски, Български, Арабски, Египетски ~ Елеазар Хараш

Руски - Турски - Норвежки - Български - Арабски - Египетски


2.10.2012.
Л-я: Руски афоризми
Идея: Норвежки съвременни афоризми
Л-я: Турски афоризми
Идея: Български афоризми
Л-я: Арабски афоризми
Идея: Египетски афоризми


РУСКИ АФОРИЗМИ

Само ще кажа, че афоризмите са хиляди. Има голямо пресяване, тъй като има глупави, има остарели. Събрал съм над 400 000, така се оказа, които ги пресявам, но има много ценни и поучителни. Всеки за себе си ще разбере коя е за него, коя ще му помогне и т.н.

Глупакът само в приказките е късметлия.
Не е скъп подаръкът, скъпа е любовта.
Свободен е само онзи, който е овладял себе си.
Малка е причината, но бедата може да стане много голяма.
Не изглеждай, а бъди.
В който ден се къпеш, в този ден не остаряваш.
Който е внимателен, който е бдителен, той е въоръжен.
Бог държи в себе си и топлината, и студа.
Търпението е повече от спасението. Едно изключително важно качество, ученикът трябва да го развива. Защо? Защото то е силата на Любовта.
Надявай се на помощта Божия, но и ти не стой със скръстени ръце.
Седем дявола не могат да направят на човека толкова зло, колкото човек може сам да си причини.
Който не разбира смисъла на думите, той говори срещу себе си.
Камъкът няма корени.
Ако се намери начин, и снегът ще се запали. За всичко има начини, ако се намери точния начин и снегът ще се запали.
Човек загива най-вече от своето слово. Много пъти съм казвал: една малка изпусната дума и тя вече ще те гони; само една, но тя вече ще те гони.
Който се страхува от Бога, той не се страхува от хората.
Хората погиват от излишни думи.
Съдбата те обрича да влачиш само това, което не можеш да възвисиш. Ще повторя: Съдбата те обрича да влачиш само това, което не можеш да възвисиш.
Изоставиш ли Бога, и добрите хора те изоставят.
Човекът ходи, а Бог води.
Бог дълго чака, но строго удря. Ще обясня: има теми и лекции, по които не говоря. Само загатвам нещо, такова е правилото. Преди време не ви казах едни пратурански поговорки, защото са прекалено опасни. Ако се тълкуват, те са чиста светлина, но има неща, които нито трябва да се кажат, нито трябва да се тълкуват. Такова нещо е, което не изнасям и за тайните на атома, не изнасям и лекции за тероризма. Защо? Защото, само накратко мога да ви кажа и от туй ще разберете: тероризмът много хора мислят, че е ислямско проклятие, само че той е Божие проклятие, нищо общо с исляма. Ислямът е само изпълнител и разбирате, че ако се говори в тази област, става опасно. Въобще истината е опасна в този свят, затова по много въпроси се мълчи. Но така или иначе, ако осъждаш каквото и да е в света, включително и тероризма, ти осъждаш Бога, тайната Божия воля и тогава от това по-голямо невежество няма. След време ще се сблъскаш, защото той ръководи всичко. Затова много такива поговорки пратурански не съм ги включил в лекциите, нито ще бъдат издадени, както и такива теми. Искам само нещо да ви загатна, да видите защо по много въпроси не може да се говори. Не са готови хората, а почне ли някой да осъжда Бога, това е не лошо, ами нещо много по-лошо.
Щастието е пробита торба.
Щастието не е надеждно и когато не ти върви, пак всичко е наред. Ще повторя: и когато не ти върви, пак всичко е наред, само трябва да осъзнаеш.
Щастието никога не те води по правия път.
Заради щастието човекът не познава себе си. Както виждате, това са народни поговорки, но народът е стигнал и е разбрал нещо важно – не те води по прав път.
Бог дава път, а дяволът дава примка.
Казват руснаците за някой, който трупал много богатства: Трупал, трупал и купил дявол.
Богат си не с това, което имаш, а с това, на което се радваш.
Бедността е свято дело. Бедността е пълна с находчивост. Бедността учи, а щастието разваля.
Едно нещастие учи повече, отколкото хиляда съвета.
Всички хвалят доброто, но то не хвали всички.
Лошото е по-добро от най-лошото.
Чистата съвест не се страхува от клевети.
Под скромността се крие злато.
Там, където силата се е изхабила, там разум не е достигнал.
Разумният разбира, глупавият слуша.
Със злото навсякъде е тясно.
Има хора, които много виждат, но много малко осмислят.
Многословието не е чисто.
Без истината не е житие, а битие.
Бедата ще те измъчи, но тя ще те научи.
Щом умееш да грешиш, умей и да се оправяш.
Глупавият не се нуждае от мъдри слова.
Хитростта всякога храни падението.
Когато една трудност те разрушава, то е Божие дело, то е Божие наказание.
Който се е оплел в тъмно дело, е осъден от Бога.
Лошата жена е съдба Божия.
Оженил се дяволът за сатаната.
Не родината е най-важна, истината е по-важна.
Пред злата жена Сатана е като младенец непорочен.
Красиво не е онова, което е красиво, а онова, което е любимо.
Главното препятствие за познаването на истината не е лъжата, а подобието на истината.
Злият човек, извършвайки зло дело е по-лош от дявол, защото дяволът се бои от Бога, а злият човек не се бои нито от Бога, нито от дявола.
Ако се яви сила, обстоятелствата се покоряват.
Не вярвай на очите си, ако те са станали зли.

1 идея
НОРВЕЖКИ АФОРИЗМИ

Съветите по култура не създават култура.
Смъртният грях на нашите дни е пустословието.
Бъдещето не се изменя, но ти трябва да се измениш.
Ние сме дошли в този свят да спасим не света, а себе си.
Решавай истинските проблеми, а не измислените.
Истинското добро никога не е гръмогласно.
Не позволявай на другите да крадат твоето време.
Ако ти вярваш в Бога, помисли: а Бог вярва ли в тебе?
Едва разумът е задрямал и дяволът вече е тук.
Всемогъщата кредитна карта е безсилна срещу скуката и самотата.
Когато се срещнат двама празни човека, възниква пълен вакуум.
Понякога най-добрата помощ съвсем не помага. Ето защо се иска различаване.
Не позволявай на другите да приведат в безпорядък твоето уединение.
Компютърът всичко знае, но нищо не разбира.
Когато не можем да си създадем нови тревоги, ние си възкресяваме старите.
Пътят към изменението винаги минава през кризи.
В любовта трябва да се потопиш, а не да я изучаваш.
Ако детето е разумно, то е трагедия за родителите.
И безизходното положение може да те заведе към набелязаната цел.
Ограничените хора искат да ограничават и другите.
Ерудицията може да те заведе там, където не трябва.
Много хора имат психика, а не душа.
Когато дяволът цитира Библията, това не означава, че той е християнин.
Не можеш да поставиш Христос в компютър.
Не позволявай на болестите да те направят болен.
Този, който може да прави компания на самия себе си, никога няма да бъде самотен.
Не решавай проблемите, просто прекрати, прекъсни да ги създаваш.
Нещастната любов ни учи повече, отколкото щастливата любов.
Глупостта се разпространява в света като горски пожар.
Унищожи тирана, злото в самия себе си, а не в другите.
Първата заповед на дявола е: Да нямаш други бесове, освен мене!
Ударите на съдбата може и да ви ободрят.
Защо у нас има кучешки живот, а котешки няма?

2 л-я:
ТУРСКИ ПОГОВОРКИ

С всички тези поговорки, които ще ви изнасям отвреме навреме, искам да кажа, че мъдростта е във всички народи, ще имаме и сомалийски, номадски и т.н., какви ли не. Ще видите едно естествено единство, Мъдростта идва от един Източник. Всички народи са един народ и от всеки народ човек може да се учи.

Усърдието побеждава всяка трудност.
Човекът премества понякога планина, а понякога не може и ечемичено зрънце.
И водата спира да тече пред силата на Истината.
На нечистата съвест не й трябва обвинител.
Един час на истина струва седемдесет години молитва.
Без водач даже и в ада не можеш да влезеш. Навсякъде има водачи.
Кукумявката няма да замени развалините за розова градина. Т.е. всеки си знае мястото.
И от леда има по-студени думи.
Малко дай, но с красотата на сърцето си.
Капка по капка, блато става.
Бог е дал уста на глупаците да ядат, а не да говорят.
Чудя се на котката, как си пере ризата.
На дявола свещ не се пали.
Когато паднеш, прегърни земята.
Красотата никога не омръзва.
С игла кладенец не се копае.
Лудият се радва на луд, а попът се радва на покойник.
Моли се, докато се измориш.
Яж малко, благодари много.
На пътника – път, на жабата – блато.
Който говори нечисти думи, проваля всичките си молитви.
Който вярва, пребивава в благоухание.
Хвала на предаността завинаги.
Който е воден от Аллаха, отхвърля сладката отрова на земните утехи.
Който не вярва в Аллах, и сърцето и слухът му са закрити с печат.
Славеят не пее винаги. Спомням си за една друга: Славеят веднага млъква, когато магарето запее.
Който купува излишното, често продава насъщното. Значи, който купува излишни работи, ще му се наложи да продаде неща, които цени.
Девет дервиша се задоволяват с една лъжица. Значи, смятайте колко са скромни, колко са смирени: девет дервиша могат да ядат с една лъжица и да царуват; могат на една рогозка да царуват, а на двама императора цяло царство не им стига.
И малкият хълм се мисли за планина.
Да ни избавя Аллах от излишък на думи.
Мечката знае четиридесет песни и тридесет и девет от тях са за круши.
Запитали камилата за нейния занаят, а тя отговорила: търгувам с коприна.
Невежеството е по-лошо от главоболие. Много просто, главоболието ще мине.
Гладният вълк даже и на лъва ще посегне.
Господ помага на истината.
Само едно нещо няма проблеми и грижи – бостанското плашило.
Казват за някой турците: айран няма за пиене, а с кон ходи на разходка.
Вратата на кръчмата е вратата към ада.
Блаженството е голямо благополучие.
Да събереш дяволите е лесно, да ги разпръснеш е трудно.
На българина умът му идва винаги много късно. Забележете колко хубава поговорка, турска. И по време на турското робство турците са го забелязали: много, много късно, мога да кажа – в сегашно време още не е дошъл на милиони българи. Не само че късно, просто още има хора, които отричат Учителя, говорят такива неща, които... са техен проблем.
Магарето яде плява, а е натоварено със захар.
Не се подпирай на света, защото ще се срутиш.
Котката разваля всички планове на мишката.
Хубаво нещо е разумът, но който го има.
Циганинът казал на сина си: - Човек стани, днес открадни кесия, а утре – кон. Има много народи, говорят за други народи и така те си подхвърлят такива шеги. Както албанците говорят за гърците: Когато се ръкуваш с грък, преброй си пръстите на ръцете, дали ще излязат десет, да не е откраднат някой, и т.н., много са.
На нечистите Аллах усилва тяхното блуждаене. Те са купили своите заблуждения със своята нечистота, т.е. нечистотата си купува заблуждения. Сещам се пак една за народите, ще ви кажа, ще се отклоня: Кое е най-невероятното и най-невъзможното? Най-невероятното е евреин да върви и да хвърля пари. И най-невъзможното – арменец да върви след него и да му ги връща. След време ще ви запозная по-специално с народи за народи и т.н.
Над всеки истински човек е спуснат покоя на Божията сянка. Т.е. върху него е спуснат покоя на Божията сянка.
Всички глупаци живеят в света, вместо в Аллах.
От шепа пръст се раждат безчет цветя, създадени от велико майсторство.
Целият учен свят не може да създаде един комар.
Вярващият човек е дълбок човек.
Всичко расте не от земята, а от енергията.
Земното расте от страдания, а чистото расте от Любовта.
Онези, които са искрени, постигат това, което желаят.
Не бъди господар на себе си, остави Бог да е твоят господар, а ти само се наслаждавай.
Аллах диктува всички събития.

2 идея
БЪЛГАРСКИ АФОРИЗМИ

Където и да отидеш, все си ти.
Господ да те пази от покръстен дявол.
Ако слушаш хората, по морето можеш да ловиш зайци, а по гората можеш да ловиш риба.
Който е търпелив, той ще разбере – търпението е обяснител.
Добрата мисъл е половин здраве.
Направи добро на врага си, че да го смаеш. Наистина, правил съм опити преди, някои врагове, условно разбира се „врагове”, бяха смаяни до такава степен, че се чудят какво става.
Да направи не може, ама да развали отръки му идва.
Мълчанието дразни дявола.
По-добре е да бъдеш недоволен човек, отколкото доволна свиня.
Едно мислят, друго говорят, трето вършат, а накрая излязло четвърто, което не са и сънували.
В борбата между две истини, Истината винаги е някъде вън от тях.
Който не работи, дяволът работи за него.
Каква приятна тишина би настъпила, ако хората говорят само това, което добре са обмислили.
Облачно и мрачно е днес, и слънчогледите не знаят накъде да гледат.
Песимистът е човек, който пада, преди да се е спънал.
Времето лекува, защото не е завършило медицина.
Не знам докъде ще стигнем, но знам, че още не сме тръгнали.
Най-много средства отиват за воденето на празен живот.
Пази Боже от вдъхновен глупак.
Жалко за детето, стана човек.
Благородните метали убиват благородството в човека.
Науката не е напреднала дотолкова, че да ни даде представа за нашето невежество.
Колко му е да летиш, но трудно е да пълзиш! – казал охлювът.
Никой досега не е изградил къща от философски камъни.
Преяждането изяжда здравето. Много важен съвет, много мъдър и много простичък. И Учителят казва: Малкото храна дава много енергия; малкото ядене дава много енергия.
За бъбривия мълчанието е страдание.
Щом досега от вселената никой не се е свързал с нас, значи там има разум.
Дори и дяволът се учи на злоба и завист от човека.
Премаже ли те веднъж семейното щастие, ставаш друг човек.
Хубавото на склерозата е, че всеки ден виждаш нови лица.
Ако търсиш своите врагове, първо започни от себе си.
Смехът е здраве, а здравеопазването ни е за смях.
С единия крак съм в гроба – казала стоножката. Както виждате, не са два бедни крака, а сто крака – един вид, много дълъг живот ме чака, но дали дългият живот е мярка, дали и той не е глупост, и т.н.
Добротата не може да замени любовта.
Скромността не се нуждае от признание.


3 л-я
АРАБСКИ АФОРИЗМИ

Скръбта търси търпеливия човек. Защо? Ще обясня: защото там тя може да научи нещо – и тя да се обогати, и самият човек да се обогати.
Свещта сама себе си изгаря, но тя свети за другите.
За всяка казана дума има чуващо ухо.
Малкото ядене изгонва много болести.
Който със сила натрапва мнението си, загива.
Събранието на гаргите в началото е грачене, а накрая е пак грачене.
Пустословието е безумие.
Разумният се надява на делата си, а глупавият се осланя на надеждата.
Благородният ще си остане благороден, даже ако го е докоснало злото.
В трудна минута приятелят е тук.
Мълчанието е украса за разумния и маска за глупавия човек.
Със слово ще пронижеш това, което е невъзможно и с игла.
Езикът на обстоятелствата е по-ясен от езика на думите.
Езикът е преводач на сърцето.
Лъжата извайва сто болести.
Злобният човек не желае добро даже и на себе си.
Ако бедността е разбрана, тя става извор на разума.
Кучешкият лай не вреди на облаците.
Не оседлаеш ли страха, няма да постигнеш желанията си.
Малкото зло, и то е много.
Този, който много говори, унизява словото.
Най-голямата беда на света е невежеството.
Само любовта е красива без украшения.
Щом имам в себе си Аллах, за какво ми е успеха?
Пътят на розата е в това, че тя се превърна в птица.
Който прави нужното, ще срещне отговора за тайната на живота.
Който търпи, всякога придобива.
Търпението разрушава трудностите.
Доброто слово е милостиня.
Хитрата риба се приближава към въдицата с опашката си.
Поучи се от чуждите беди, иначе другите ще се поучат от твоята.
Който презира врага си, някой ден ще бяга от него.
Беден е само този, който страда от бедността.
Премълчаната дума е твой роб; неуместната е твой господар.
Пуснатата дума е меч над главата ти.
По-добре грозно да седиш на коня, отколкото красиво да паднеш.
По-добре една кротка маймуна, отколкото луда газела.
Има тайна в сърцето на всеки Божий човек.
Ние винаги сме обкръжени от Божията помощ.
Пътят на Любовта има в себе си велик духовен аромат.
Аллах е стабилен във всяка промяна.
Когато ядеш повече, отколкото трябва, ти придобиваш злото.
Седем океана са капки пред Твореца, а слънцето пред Него е само малка искрица.
Всеки враг става приятел, когато му направиш добро.
Бисерът – това е тайната наука за сърцето.
Ако искаш да станеш приятел на Бога, стани чужд на себе си.
На този, на който му е дадено да познае тайната, сърцето му всякога е пълно с влечение към истината.
Този, който много говори, се отклонява от пътя.
От суровата несгода мъдрият създава радост.
Смъртта е послание, чиято тайна е живот.
Сърцето е море, а езикът е бряг.
Този, който е видял Бога, съхранява тайно мълчание.

3 идея
ЕГИПЕТСКИ АФОРИЗМИ

Ако не изправиш злото в себе си, то се удвоява.
Само с чисти слова можеш да построиш Бог в себе си.
Стани храм и Бог ще те посети.
Велик дар е за живота, ако Бог те съпътства.
Истинският човек е извървял пътя на чистото слово и то му е позволило да се превърне в безмълвие и тайна.
В голямо изпитание може да ти помогне само твоята дълбочина.
Дарът на Мъдростта е дълбочината.
Съкровеното сърце не принадлежи на този свят.
Сприхавият, гневният никога не познават истината. Значи сприхавият човек, гневният човек, няма значение дали на пет години един път се гневи, врагът е вътре – т.е. никога не познава истината.
Има очи, които крадат очи.
Пътят е в твоята скритост.
Образование има само този, който е открил Бога.
Лъжецът не може да мисли.
Не се ли ражда зло в тебе, ти си вече свободен.
Мъдрият постига живот, който го няма в света.
Щом си губиш времето, ти си в мрежата на дявола.
Не миналото е важно, а древността.
Мързеливият човек дълго гонил охлюва, но не можал да го настигне.
Ако искаш да бъдеш богат, увеличавай своята честност.
В словото има голяма сила, но когато е позволено силата да влезе.
Мъдрецът има в себе си нещо повече от красноречието.
Мъдрият говори не с устата си, а с духа си.
Скромността е мъдър пазител на душата.
Който е бил много дълго време честен, е станал мъдрец.
Мъдрият човек истинно е избрал Бога, а Бог го е научил как да узрее в Божия замисъл.
Невежият нищо не сее и затова жътвата му е още по-голямо падение.
Неразбирането е отнето знание.
Да имаш много знания, а да нямаш сърце, е наказание.
Мъдростта е всякога тихо извисена над трудностите.
Лъчезарното слово, това е Синът на Бога.
Змията е особен наставник за тези, които са изгубили любовта си и те трябва да бъдат наставлявани.
Който е заживял в съкровеното, той вече не е в процеса на съдбата.
Който има истинска Любов, става Син; който няма, остава човек.
Бог се отделя от онзи, който изкривява словото.
Гневният никога не познава истината.
Който е придобил себепознание, враговете му нямат власт над него.
Да имаш Бог за таен приятел, е велик дар.
Ако времето е мрачно, тогава къде е твоето слънце?


АУМЪ

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments