Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Забележки относно Такемусу Айки

Забележки относно Такемусу Айки

Морихей Уешиба Сенсей

Според Стария Учител Морихей Уешиба, "АЙКИДО е божествена истина, която описва сложната реализация на ТАКЕМУСУ АЙКИ." Това означава, че "АЙКИДО е нищо без ТАКЕМУСУ АЙКИ". Следователно "ТАКЕМУСУ АЙКИ" трябва да бъде от първостепенно значение за обучаващите се в АЙКИДО.

Основателят на АЙКИДО определя ТАКЕМУСУ АЙКИ, по следния начин: "ТАКЕМУСУ, както е посочено в шинтоистката литература, е ненадминатото бойно изкуство на Япония. Следователно изкуството пролиферира множество техники свободно, както Божествената воля счита за подходящо." Такъв е случаят, че само ако съсредоточим вниманието си върху корена на калейдоскопичните техники, ще можем да получим някакъв бегъл поглед върху неизмеримата дълбочина на АЙКИДО.

"Неограничените разклонения на принципа на уменията с меч,", който получи голямо внимание в том 3, е обяснен по-подробно в тази книга. Процесът на техническите вариации става очевиден, тъй като са възпроизведени многобройните техники (разнообразни техники), създадени от Основателя. Ето защо основният акцент е поставен върху различни техники при дискутирането на Тайджутцу. В редакционното оформление са взети и мерки, които да позволят на читателите да сравнят разнообразните техники с основните.

За да обобщим, разнообразните техники се раждат от съчетаването с вашия партньор. Основателят обаче категорично предупреди, че "техниката ще загуби своята ефективност, ако не бъде изпълнена с перфектна точност." ТАКЕМУСУ АЙКИ, в истинската същност на думата, може да бъде овладяно само чрез спазване на принципа на Основателя в това отношение, съобразявайки се с основните правила и смесвайки се с партньора си като предпоставка за изпълнението на множество разнообразни техники.

"Започнете първи своя ход, ако искате да водите партньора си", един урок, който в термините на АЙКИДО означава да стъпите встрани от партньора си в началния етап на изпълнение на определена техника. Има обаче и по-дълбок смисъл от това. Урокът също така посочва психическото отношение, което трябва да се приеме при практикуването на ТАКЕМУСУ АЙКИ. Принципът на този урок се отразява постепенно в редица техники под формата на съвършено Ирими или Шихо-наге. Самият аз си създавам правило да приема този урок в моята практика на АЙКИДО. Това е така, защото ако урокът пропусне ума ми, моите техники ще станат несъвършени. Тогава няма да има възможност за извършване на моето калейдоскопично Тайджутцу. Нито пък ще бъде възможно да се осъществи неограниченото разгръщане на принципа на владеенето на меч.

ТАКЕМУСУ АЙКИ пролиферира безброй вариации на техники свободно в "Божествена" команда. Ключът се състои във воденето и смесването с партньора ви. Трябва ясно да се помни, че ТАКЕМУСУ АЙКИ е чуждo на дисхармоничните умствени и случайни техники, които не познават хармонията.

Това, което е най-впечатляващо за Каеши-ваза, са фините промени, които биха могли да се случат в Тайджутцу. При изучаването на подходящите техники, показани в тази книга, вниманието ви се приканва към това, как функционира силата на вашия партньор и в каква посока се противодейства на тази сила.

Теоретичната класификация няма отношение към вариациите. Ако например вашият партньор се опита да ви задържи надолу, изпроводете задържащото действието надолу и започнете противодействие. Ако ви държи-води нагоре, нека възходящото движение продължи до точка, от която можете да започнете вашето противодействие. Ако сте изтласкани отдясно, отклонете силата наляво за противодействие. Ако тласъкът идва отляво, диверсионният импулс е в дясна посока. Ако ви натиснат отпред, насочете инерцията назад. Изтласкването отзад трябва да се обработи, като му се даде инерция напред. И в двата случая противодействията са насочени по посока на инерцията на партньора ви.

Тези прости движения, когато са комбинирани в сложен модел, ще начертаят спирални криви, понякога по часовниковата стрелка, а друг път обратно на часовниковата стрелка. В зависимост от обстоятелствата, спиралните криви са центростремителни или центробежни. С други думи, вариациите могат да продължат безкрайно чрез комбинация от трите измерения - ляво и дясно, горе и долу, отпред и отзад.


Може да имате предвид триъгълника △, кръга ◯ и квадрата ▢, които са символичните знаци на АЙКИДО, когато четете тази книга с особено внимание към стабилизиращите движения на тялото, основани на т. нар. триъгълна форма и случай на завъртане на тялото ви под наклон, за да притиснете партньора си в кръгово движение. Съществуват три традиционни метода на обучението в АЙКИДО - СОЛИДЕН, ГЪВКАВ и ПЛАВЕН (КИ).

Източник: Aikido - Vol. 4 Vital Techniques by Morihiro Saito * 8th dan

Превод: Димитър КириловПрочети още:


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments