Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Второто пришествие на Христос - Тема 6 ~ Димитър Мангуров

Второто пришествие на Христос - Тема 6 ~ Димитър Мангуров

Беинса Дуно

Мистерията на Голгота - Тема 5 ~ Димитър Мангуров


Ние сме съвременници на второто пришествие на Христос, но за съжаление то преминава напълно неизвестно, непознато, неразбираемо за цялото човечество, с изключително малки изключения.

Какво означава второто пришествие, което всички християни го чакат на Земята? И което всъщност отдавна е започнало, преди стотина години!

Има ли втора голгота, която Христос да е извършил, и която да има и някаква връзка с Учителя Беинса Дуно? Това е първостепенен въпрос за днешният Човек.

Карма и Прераждане - Тема 7 ~ Димитър Мангуров


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments