ЗДРАВ ИЛИ БОЛЕН: Причини за Болестите и Методи за тяхното Лекуване

това са два полюса на живота


Болест и здраве, това са два полюса на живота или две различни състояния на човешкия дух. Те се определят по приятните или неприятните състояния, които произвеждат в човека. Здравето е приятно състояние, болестта - неприятно. Такива състояния съществуват във физическия, в духовния и в умствения свят на човека. Те се дължат на причини, които произлизат от противоположни сили. Значи, когато в човека действат едновременно две противоположни сили, едната от тях ще вземе надмощие и той ще бъде или здрав, или болен. - Защо Бог създаде болестите? - Не ги създаде Бог, но колективният човек, т.е. човекът в своето колективно съзнание. 25-273

Най-първо трябва да се създаде психологическа наука за здравословното състояние на човека, за да се знаят причините на всички негови прояви. По този начин ще се различават здравословните от болезнените състояния. Запример, здравословно състояние е желанието на човека да учи. Болезнено състояние у човека е мисълта му, че всичко знае. 45-174

Какво означава думата „болен"? Тя е образувана от две срички: „бол" и „лен". Сричката „бол" означава изобилие, а „лен" - мързел. Значи, човек боледува по причина на изобилие или на пресищане в живота. 84-47

Думата „здраве" е образувана от сричките: „здра" и „ве". Значи, здравият „здра, дра" обича да одира кожата на хората или да съблича кожуха им. Понеже той е пълен с енергия, лесно може да спре човека на пътя и да му одере кожата. В известни случаи, болният се предпочита пред здравия. 84-47

Човек не е роден да бъде болен, не е роден и да бъде здрав - това са възможности в живота. Въпреки това, той не може да избегне нито болестта, нито здравето. Човек не се е родил нито за болести, нито за здраве. Той се е родил да живее. 82-262

Да сме здрави, това е от Бога. Да сме болни, това е от хората. 79-121

По какво се познава здравият човек? - Когато здравият човек погледне вечер или денем към небето, той веднага се чувства весел, радостен, благодарен за всичко, което има. Който не може да се зарадва, като погледне към небето и не благодари за всичко, което му е дадено, той е болен човек. 22-14

Когато тялото е хармонично, енергиите функционират в него правилно. Тогава червеният цвят на лицето е естествен. Той се прелива с цвета на кожата. В цвета на лицето у здравия човек стават малки промени, както във водата на тихото море или шумоленето на листата. Приятно е да наблюдаваш промените в лицето на здравия човек - игривостта на очите му, усмивката на устата... Естественото положение на устата е красиво. Тя не трябва да бъде нито много отворена, нито много затворена. Същото се отнася и за очите. Очите трябва да бъдат по-малко или повече отворени, в зависимост от светлината, която възприемат. При силна светлина очите се отварят по-малко, а някога се свиват; при голяма тъмнина, те се отварят широко. 68-230

Кой човек е здрав? - На когото и майка му, и баща му са здрави. Децата не могат да бъдат здрави, ако родителите не са здрави. Ако бащата е здрав, и децата, които вървят по бащина линия, са здрави, със здрави зъби. И обратното е вярно: ако бащата не е здрав, и децата, които вървят по негова линия, не са здрави. Същото се отнася и до майката. Това е закон, който постоянно се проверява в живота. 148-86

Какво се иска от съвременните хора? - Чисти мисли, чувства и постъпки. Само така те могат да бъдат здрави. Всяка нечистота дава условия за ферментиране. Ферментирането пък причинява болести. Следователно, болният страда от ферментирали мисли, чувства или постъпки. Щом спре ферментацията и нечистотиите се изхвърлят навън, болестта изчезва... Чистата мисъл, чистото чувство и чистата постъпка никога не ферментират. 109-207

В духовно отношение здравето на човека зависи от доброто състояние на ума, на сърцето и на волята му. Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята. 108-353

Ако не мисли, не чувства и не постъпва добре, човек не може да бъде здрав. Значи здравето зависи от три фактора: от здрава мисъл, от здраво чувство и от здрава постъпка. 112-178

Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и от неговото сърце. 93-244

Болният губи, а здравият печели. 87-96

Движете се между здрави хора, да се ободрявате. 93-244

Следва продължение...


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments