Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Седмично послание на Хиларион 17 – 24 май 2015г.

Седмично послание на Хиларион 17 – 24 май 2015г.

балансиране на глобалното поле на колективното съзнание

Възлюбени,

Тези, които четат тези съобщения, са наясно относно енергийните събития на планетата ви и причините за тях, но има много хора по този свят, които търсят отговори, които изключват възможността за край на техния свят. Ние искаме да информираме тези хора, че въпреки че ще продължи да има Земни промени в различни райони на света, човечеството като цяло ще оцелее и дори ще процъфти. А ние се стремим да насърчим всеки да поддържа мирни, любящи и хармонични мисли, защото те са много силни и правят голяма промяна. Като се синхронизирате всеки ден и балансирате собственото си енергийно поле, това помага за балансирането на глобалното поле на колективното съзнание, с което всички на планетата са свързани и от което се влияят.

Онези от вас, които са в синхрон с космическия енергиен поток, изпитват творчески идеи, които крещят за физическо проявление. Някои от вас са затрупвани с разнообразни концепции, които предлагат потенциал за покълване във форми на изкуството, писането, новите технологии, изобретения и други подобни. Ако тези нови концепции идват в индивидуалното ви поле на изразяване и ви изтощават, просто записвайте впечатленията и идеите, за да ги разгледате по-късно. Тези концепции вливат новите енергийни пътища и търсят възприемчиви и резониращи с тях хора, които да ги приемат и да ги проявят в реалността си. Тези, които получават тези идеи, трябва да работят върху импулса по начин, който съответства на индивидуалните им умения и таланти. Много хора ще получат същите идеи и ще работят по тях за тяхното проявление по напълно нов и уникален начин, за разлика от другите хора, които имат различни таланти и способности. И всичко е за по-добро.

От всеки човек изплува по-голяма склонност да се придвижи отвъд старите ограничения на възприятието в опит да види хората около себе си с повече състрадание и разбиране. Те желаят за отворят сърцата си в приятелство и единство със сестрите и братята си и това движение ще става все по-очевидно с всеки изминал ден. Старите вражди и дисонанс между хората ще започнат да се разтапят, защото всеки човек се стреми да разшири личните си граници, за да включи суверенното право на ближния си да изразява своята индивидуалност в колективното поле, с което са свързани всички. Всеки започва да следва това, с което резонира и с което се чувства добре.

Животът поема ценна сладост от съществуването, която изпълва всеки човек с радост и наслада в изразяването му. Хората ще преоткрият и ще работят върху детските си впечатления и ще открият, че тези впечатления сега могат да намерят физически израз. Всичките им предишни мечти сега излизат на преден план и намират изражение. Това ще послужи, за да даде на хората нов живот, защото подновената им креативност сега дава резултати и удовлетворение в ежедневието им. Те си спомнят да мечтаят мащабно и да позволят разширение. Те осъзнават, че сега имат възможността да следват своите виждания и стремежи и да позволят на тези концепции видно място в приоритетите си.

Всеки човек допринася с уникалните си способности по начин, който е радостен и разширяващ за него и ще открие, че дарбите му са търсени от другите заради ценността в истините и заради красотата, която те притежават. По този начин божествената искра във всеки човек може да бъде възпламенена в ярък и неугасващ пламък от любов и вдъхновение, който се разширява в безкрайността.

До следващата седмица...
АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2015/05/17-24-2015.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments