Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Повишаване на Инерцията - Актуализация Декември

Повишаване на Инерцията - Актуализация Декември

Планетата на Златната Раса

Благословения Възлюбено Светлинно Племе,

Сливането на мрежата е добре закотвено ~ магнетизма се приспособява, както се очаква. Може да се чувствате, като че е време за повдигане, с усещания за нарастване като голям балон (дори по-голям от преди). Хидратирайте се, почивайте и се центрирайте в тишината; особено тези с блуждаещия-световъртеж, който чувстват. Това е вълнообразна енергия, тъй като магнетизма и плочите се приспособят, и 5D под-водното усещане е осезаемо.

Ние празнуваме нашата 12-12-12-годишнина; благословии върху тези, които уловиха кодовете и бяха завинаги променени на този много ценен ден.

Виждате ли ефектът от тази поредица от събития? Личните откровения на 2014? Как сливането на мрежите предизвиква шаблоните на ДНК на Златната Раса?

Ние сме на път да влезем в ярък опит на нашата многоизмерност. Подготвените сърца, умовете и тела минават през тези портали готови да закотвят истинското Слънчево Космическо Христово битие. Както Плеядианците споделиха с нас, ние навлизаме в ново ниво на великото неизвестно. Вашите Божествени отбори - тези обични същества, които ви заобикалят във виденията, или седят с вас всяка нощ - почитайки смелостта и издръжливостта ви. Сигурна съм, че много от вас са свидетели на божественото отражение на това ниво; сливането на Майсторите през 2013 г., Галактическите Братства обединиха, Универсалните Архетипи разкриха, фракталните отражения на нашите ръководни сфери в милиони, въплътени на тази планета.

Границите на вярата са тествани в плътността. Стари светли вярвания служат за флаш - хиляди линейни години - и са пренаписани от нови светлинна динамика. Сега ние сме тествани с Божественото сливане на Създателя-като-Себе. Не на теория или догма, а по форма и вкупом.

Голяма част от усещането за истинската многоизмерност е извън нашето разбиране. Проблясъците и моментите на откровение стават по-последователни, по-силни и по-просторни. Висшия Аз настъпва, пренаписва старата светлина на Аз-а чрез ДНК, и създава нещо съвсем ново. Много от нас виждат как нашият Висш Аз се променя, обединява се с Божествените аспекти, поема по нови шаблони. Нашата реалност разкрива забавена, пристъпваща версия на 5D, тъй като сме свидетели на сливането, което се появи тази година.

Разпознайте неизвестното, новият опит, който се разкрива. Както напътствията разкриват, годините на практика, приспособяване и интеграция са незначителни в сравнение с истинския опит на Слънчевият Космичен Христос. Източника благославя всички, които са подготвили себе си и тази планета за Златната Раса. Ние ви обичаме, ние ви благославяме, ние ви благодарим.

По-долу е видео версията на съобщението за Портала на декември. Светлинно кодиране е предвидено за подпомагане на колективното съзнание; ваш е избора, за да го получите. Благословии върху цялото творение по време на този пасаж!

Видеото е на Английски Език!


Източник


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments