Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Бог е в Сърцето ни!

Бог е в Сърцето ни!

Бог е вечно настояще, гледащ чрез нашата душа

Бог вижда през очите ни, чува през ушите ни, говори чрез устата ни, и чувства чрез сърцето ни. Зад нашата личност, Бог е вечно настояще, гледащ чрез нашата душа и чрез нашето тяло в света, който създаваме. Обикновено Бог е мълчалив свидетел на всичко, което правим и рядко се намесва в нашите избори. Като човешко същество ние имаме свободна воля да решим, какво искаме да правим и как ще го направим. Ние правим нашите собствени избори и Бог мълчаливо бди над нас.

След като направим много избори, нашата душа един ден решава, че ние сме ограничени от нашето себе и осъзнава, че се нуждаем от помощ. Бог е там, чакащ за този магически момент в живота ни, когато искаме да намерим по-добър начин за правене на нещата. Нашият ум ни крещи, за да направим нещата така, както искаме, но Бог винаги чака и ни прошепва да го направим по друг начин. Да се научи как да слуша шепота на Бога е голямо предизвикателство за всяка човешка душа. Ние трябва да се научим да се предаваме на нашите мисли и мълчаливо да слушаме по-високият път.

Сърцето е врата към Бога. Отваряне на вратата на нашето сърце ни позволява да разширим нашата перспектива и просто да почувстваме истината за това, което наистина искаме и как да движим енергията на Любовта и Космическият интелект, за да го направим. В този момент ние трябва да се освободим от нашите индивидуални мисли и да се отдадем на по-високата сила, на Бога вътре в нас.

Първата стъпка, която трябва да предприемем е да се научим как да отворим сърцата си и да почувстваме добротата на Бог вътре в нас. Сложете настрана всичките си притеснения и съмнения, оставете настрана всичките си мисли и просто чувствайте присъствието на могъщата сила на Любовта и Светлината вътре в сърцето си. Първият път, когато поискаме нашето сърце да се отвори за Бог, вратата се отваря достатъчно, за да позволи малко светлина вътре.

Трябва да практикуваме отварянето на вратата отново и отново, докато повече светлина влезе. Не се опитвайте прекалено! Просто се отпуснете и се чувствайте по-отворени. Светлината постепенно ще дойде в повече и по-интензивно, докато сърцето ни е пълно. Вие ще започнете да чувствате сърцето си все по-топло и изпълнено с дълбок вътрешен мир и любов. Чувства се толкова добре, че ние автоматично се предаваме и позволяваме повече любов да влезе.

След като сърцето почувства този дълбок вътрешен мир и любов, попитайте го: "Какво наистина искаш да ми дадеш?" Сърцето ще се раздвижи и ще почувствате нещо, което наистина обичате, нещо, което наистина искате. Не се опитвайте да мислите за това. Почувствайте го и не се тревожете за подробностите. Почувствайте движението на енергията и си позволете да се движите с потока. Ако смятате, че ви притиска, отпуснете се отново и просто го оставете да тече, без да мислите за това. Ако започнете да се притеснявате, отпуснете се отново и повярвайте, че това чувство е един добър старт и в крайна сметка ще се разбере какво е това, което искате да направите.

В самия център на вътрешното ви същество, Бог е там, чакащ да ви помогне. Ние просто трябва да излезем от пътя и да позволим на тази могъща сила да ни води. Стъпка по стъпка, сърцето ви ще стане достатъчно чисто, за да позволи на чувствата да говорят с вас и да ви водят. Бог не е вън. Бог е дълбоко в сърцето ви и самия център на живота ви. Умът е на самата повърхност на океана на съзнанието. Когато океана на Бог се издига вътре във вас, сърцето ви ще се почувства по-уверено да предприеме следващата стъпка и да позволи на чувствата да се изразят. Освободете се и позволете на Бог да се движи през вас. Това е най-невероятното преживяване, което някога ще имате. Това ще промени живота ви завинаги.

Източник


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

1 comments

  1. На времето, черния адепт (змията), обеща на Ева богоравност и власт, ако опита от забранения плод. Забранения плод беше една школа за разпознаване на доброто и злото, която беше предназначена за човеците но на по-късен етап. А всяко преждевременно действие има за последица осакатяване (примерно откъсване на незрял плод). Тъмният адепт въведе на Земята война между три школи, школата на сърцето (чувствата), школата на мъдростта (ума) и школата на истината (свободата, волята и действието). Тези елементи са равностойни по значение и съответстват на универсалния космически три-компонентен резонансен принцип. Във физическия свят горните резонансни елементи елементи имат за аналози, масата, гъвкавостта (пружината) и третия, извършената работа. В електрическия свят аналогията е: индуктивност, капацитет, резистор. Или още веднъж отзад-напред за по-пълно схващане: Първи елемент- индуктивност, маса, сърце, чувства, Любов. Притежава свойството гравитация, инерция (ускорение), съответсва на математичното действие интегриране с резултат намаляване на различията. Ако се опитате да спрете прагово една ускорена маса, се получава безкрайно голям импулс на силата. Ако се опитате да прекъснете тока през една индуктивност, върху краищата и ще получите безкраен импулс на напрежението, искра. Ако се опитате да застанете на пътя на едни набрали инерция чувства, те могат да ви отнесат. Т.е. ако искате да сте господари на себе си, трябва да внимавате с размера на обхващане от чувствата. Никой не може да издържи на вихъра на любовта! Втори елемент-капацитет, гъвкавост (пружина), ум, Мъдрост. Притежава свойството пъргавина (бързина), съответства на математичното действие диференциране (подчертаване на различията)-услужлив помощник. Описаните дотук два принципа са реактивни - предизвикват изместване между причина и следствие във времето. Те поемат и отдават енергия в резонансния процес, но не я харчат. Винаги се проявяват ортогонално един спрямо друг (когато единия елемент е в максимум, другият е в минимум - синус и косинус). Третият елемент - резистор, извършена работа, воля и действие, Истина. Не предизвиква изместване във времето. Подчинява се на закона за пропорционалност (примерно закона на Ом от електрическия свят). Има за резултат съвместно с горните два принципа: творчеството-появата на плода и Свободата. Божественото ръководство изпрати на Земята мировия учител Беинса Дуно с мисия да примири и обедини отново поставените във вражда школи на Любовта, Мъдростта и Истината (респ. сърцето, ума и волята и действието-свободата) с резултат възстановяване на хармонията и в тази част на нашата галактика. Черното братство, което победи на Земята преди 8000 години ни държа в приспиване и заблуди. Сега ги принуждават да си стягат куфарите, при което те смятат да завлекат цялата инфраструктура контролирана от тях. С помощта на Горните, негативните ефекти ще бъдат намалени.

    ОтговорИзтриване