Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Времето за Възнесение Настъпи

Времето за Възнесение Настъпи

да бъдеш Творящото Начало

Изход:
08.10.14. Времето настъпи


Аз Съм Исус.

До всички мои приятели сътворяващи новото пространство.

Приближаващите важни събития ще се проявяват и формират вкоренявайки се вече окончателно и съвършено свободно в условията сегашното ви проявление. За да стане това, ви се дава време и място за настоящите ви действия, за да можете в кратки срокове да станете проявления на самото Творящо Начало и вече постоянно да изпълнявате всички негови пожелания по проявяването на вашето бъдещо пространство, в което вече много скоро ще могат да се окажат най-напредналите от напредналите творци.

Да сте такива, ви задължава вашата Божествена съвест.

Само след като преминете през пълното си Възнесение, вие ще можете да започнете да се устройвате в новата си обител, а също така вече ще можете да оказвате всестранна помощ на онези, които идват след вас и искат окончателно да се Издигнат от енергиите на низките вибрации.

На тези от вас, които са вече готови самостоятелно да преминат в Новото Пространство, ще им се оказва най-важната и своевременна помощ. На тях ще им бъде съобщено времето и мястото за финалното им Възнесение. За да стане това, ще им се съобщи всичко най-необходимо и само тогава те ще могат вече съвсем спокойно да осъществят пълните си и окончателни възнесения.

Бъдете тези, които с личния си пример ще съумеят да насочат хилядите последователи вървящи по пътя на истината. Бъдете вече винаги водещи божествени създания извършващи своите Възнесения, в които звучи химна на Великото Божествено Възнесение и постоянно усъвършенстване.

На онези от вас, които вече са достигнали необходимия потенциал за окончателното им Възнесение, ще бъде оказана най-необходимата и своевременна помощ. Вие само, винаги бъдете в пълна божествена готовност и винаги слушайте своите сърца. Главното условие за извършване на благополучно Възнесение е – да бъдеш и винаги да си в постоянна съгласуваност с Творящото си Начало.

Бъдещето вече ви очаква.

Имащите - да придобият още повече. Нямащите – ще се лишат от това, което имат и ще бъдат отправени на следващия кръг от техните еволюционни изпитания.

За бъдещите Творящи Начала настъпват най-отговорните минути: Да Бъдат и да Творят винаги и навсякъде – това е съдбата на всички Божествени частици, на всички деца на нашия Творящ Отец.

Само на тези от вас, които окончателно са взели решение за Възнесение, ще се дава съвсем открито цялата необходима информация.

Бъдете винаги готови да изпълните Волята на Отеца.

Посвещава се на вървящите по най-главният и важен път - пътя на истината.

Ваш Исус.

Източник

Превод: Георги


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments