Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Обединението на Българите за България

Обединението на Българите за България

за България

Българите се обединяват на 15 август, 2014г.

Избраните часове за молитва са: 06:30, 07:00, 12:00, 18:00, 21:00, 22:00

Тъй като не се избра единен час, е желателно Молитвите към Бога за България и Българите, да се отправят в повече от един от изброените часове!


Нека всички заедно като ЕДИН, се помолим за Благоденствие на България и Българския Народ. Нека обърнем Умовете и Сърцата си към Бога, и помолим за Мир, Хармония и Изобилие. Нека всички заедно напоим България с Любовта и Светлината на Бога!


УЧИТЕЛЯ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

*
Какво представлява България? - Тя е място, дето всичко расте добре.
Българин значи човек на Духа.

*
Спасението на България седи в това всички българи да се обърнат към Живия Господ, който държи съдбините на народите в Ръцете Си. Нека българите се обърнат към Бога и кажат: "На тебе, Господи, се кланяме, на Тебе уповаваме."

*
Сега именно, в тая епоха, българският народ има условия да стане културен, да пречисти своите сили и да се укрепи вътрешно. Той не се нуждае от пари, защото земята му е богата. Той не се нуждае от чужди умове, защото умът е в него. Той не се нуждае от чужди сърца, да го топлят, защото животът е в него. Той не се нуждае от съветите на други да работи, защото по естество е работлив. Не отричам съдействието и на други умове и сърца, но на ония, които искрено го обичат.

*
Българският народ трябва да стане мек. Този народ не може да се повдигне с тази си грубост. Под думата „мек" не разбирам мекушав, но народ с едно благородно, отзивчиво сърце. Ако Бог поеме българския народ, това малко клонче, и го присади на една дивачка, той народ ще стане, но ако Бог не го присади, от него нищо няма да стане, а сега, че щяло да се разрешават социални въпроси, че трябвали пари, това са второстепенни въпроси. Един народ може да се размножава и да намалява, но ако не дойде разширение в съзнанието на хората, ако не дойде тази висша култура в него, от този народ нищо няма да остане. Ако обаче дойде това разширение в съзнанието, тази висша култура, както в един народ, така и в един индивид, това е една мощна сила, която твори, която внася елементи на съзнателен, на разумен живот.

*
Българи, отличавайте се с мъжественост, покажете, че сте смели!
Бълг-ари - Българите са бели арийци. Те първи са излезли из рая и първи ще влезат.
Бал-гари - българите са сладките хора на земята. Нали който яде сладко, го боли корема. Та който яде българите, все го боли корема.
България - Бъл - гари - я - Бог дари я.

*
~ Мата Киликчиева

”Всички градове и села в България, в един и същи ден да забият камбаните на църквите им и хората да излязат на площадите със свещ в ръка! Всички в един точно определен ден и час да започнат да се молят! Да се молят на Господ да престанат изпитанията ви и да се обърне животът на народа към добруване!”.

„Ако всички със запалени свещи се обърнат с молитва към Господ в един определен ден, час и минута, ще видиш какво чудо ще стане тогава!...”.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

1 comments

  1. Прекрасно го е казал Учителя за Българите! По-точно нещо, не съм чувал. Въпросът е , по-лесно съблазнявашите се от нас, да не вървят срешу своите си. Да не забравяме, че мисията ни е с българославянското семейство. Тези от които сякаш идват технологиите, в същност са ги задържали и ни смятат за свои най-големи врагове . "В атлантско време е имало авиация и бомбардировки". ''Българите са предпотопен народ''.

    ОтговорИзтриване