Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Могъщите Виктори и Юстина - Ден 41 - 1 Юли 2014

Могъщите Виктори и Юстина - Ден 41 - 1 Юли 2014Виктори и Юстина

Възлюбеният Могъщ Виктори (Mighty Victory - Победа) е Космическо Същество, известен още като "високият майстор от Венера".

Неговата преданост към Пламъка на Победата му е дала властта на този Пламък чрез огромният обсег на космоса. Могъщият Виктори и неговото допълнение Юстина, ни избавят от съзнанието на не-победа.

Чрез нашите разговори, те подпомагат да се закотви Божествената Решителност и Постоянство за пълния импулс на нашата Победа сега разгръщаща се във всяка област от живота ни.

Призовете Виктори и Юстина и техните легиони от победоносни Ангели за Светлината на Бога, която никога не се проваля и за победоносния успех в преодоляването на всяко препятствие в живота си.
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments