Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Иисус Христос - Аз съм и Пътят и Истината и Животът

Иисус Христос - Аз съм и Пътят и Истината и Животът


"АЗ" е Душата на всеки един човек и пътя на тази душа , всеки човек има път на неговата си душа и кога осъзнае това, тази душа минавайки пътя си помага на Планетата и на другите души.

"СЪМ" е пътя на Духа, дошъл да овладее плътта Земна и "СЪМ" е тялото, но пропито от Духа на живота, пропито от искрата даваща му живот и обработваща го за проява на душата.

"АЗ" е начало на изказването и то е обвързано с душата, а душата идва от Божествените светове и следователно, истинността и истината е в Аза или в душата на всеки човек.

И не е нужно да я търсим вън или в дадени хора, казващи, че те са истината и Вярата. Информацията около нас е само за да отворим, вътрешния си капацитет.

Следва "СЪМ" и това е живота или плътта обработена от Духа.

Плътта или тялото е живота на Земно ниво, без което е невъзможно да има Физичен Земен живот на тази планета, независимо от формата и свойствата на това тяло в различните му форми.

Затова и Духа обработва, това тяло до нужното ниво, за да може душата да премине и да се прояви в този свят, но това в миналото бе невъзможно, душата не може да живее в това, което човека наричаше и нарича живот до ден днешен на Тази Планета.

Затова Духа обработва плътта и самия човек, до нужните нива, Исус показа, дадени принципи и даде едно знание, което е далече от днешната Църква.

"Аз" е душата, "Съм" е тялото (контролирано и обработвано от Духа), затова и казваме "Аз съм" и определеното име, но на първо място не Осъзнато казваме "Аз" и след това "Съм" и тогава идва "Мен", които е самото име и личността в този живот.

(Иисус Христос е казал; "Аз + Съм = Пътят, а те правят Истината и Животът!").

Гледайте думите, словото написано за да направите връзката на думите и посланието в тях.
Те са подредени по-важността им , първо е душата "Аз", след това е тялото "Съм" и тогава се казва определеното име, което е "Мен".

А "МЕН" е и Егото от което е важно да избягате или обработите.

Истината не е в "МЕН" и мен е само една ваша илюзия за този живот в друг живот ще имате друг "Мен" и друга личност, име, професия в която да вярвате.

Тялото, което ще ви се даде също се сменя по-определени правила, но душата с която ще изживеете живота на Земно или друго ниво, няма да се смени, тя само натрупва нови знания.
Затова се казва, да не се набляга на определено име в даден живот и затова, кога някои споделя информация или ви води в Духовността е важно да не набляга на името си, както и Петър Дънов се казва само Учителя, като той, намеква за едно проявление извън физичността на един Учител за които малцина знаят.

Както и Исус Христос е от земното име на Исус и Космическото такова, като Христос или в Земния Исус, влиза Космическия Христос и след това за да съществува на тази планета, Исус влиза (е погълнат) в същността на Христос, понеже Исус е само един Мен на физично, плътно проявление тук на тази Планета.

(Иисус Христос е казал; "Аз съм и Пътят, и Истината и Животът!").

Гледайте думите, словото написано за да направите връзката на думите и посланието в тях.
Затова и много хора, не се категоризират с имената си в дадено въплъщение, а с името на душата си.

Тук е сложно и тя не може да се каже, че има име, а нещо извън разбираемото, но да има определен звук с които може да кажем и име на определени нива.

Понеже, тя съществува извън плътта в която сега живеем и тя не се подчинява на физичните закони и знания за Физичния свят.

Пътя преди минаваше през тези думи горе, първо бе душата Аз, после Духа сътвори тялото Съм и след това Пътя на Мен или влизане на Душата в тяло и забравяне за същността и до най плътни нива на живот.

После се завърна ИСТИНАТА и ЖИВОТА, като си припомнихме, кои е Аз и кои съм и обработихме тялото със силата на Истинността или Божествеността, Чрез Духа.

Затова и сега мили хора се борим с плътта и е обработваме с Любов и Разумност.

За да може вече да се прояви душата, като едно семе засято в почвата на плътта Земна и да се покаже с прелестите и нежностите си в света пред нас.

Но за да се получи, това е важно да има нужната среда, без всичко отрицателно и без Страха, да има това, което се заражда сега Любов от Разумни нива и Христово Съзнание свързано със знанието, което сега идва за всички.


Източник


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments