Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Богинята на Милосърдието - Ден 33 - 23 Юни 2014

Богинята на Милосърдието - Ден 33 - 23 Юни 2014Богинята на Милосърдието

С качеството на безкрайна божествена милост, тази Велика Космическа Богиня излъчва електронния модел и розови лъчи на Божествената Любов, като основна дейност за сближаване в нашата трансформация на Земята.

Работейки с качествата Вяра и Надежда, тя помага за балансирането на тройния пламък на сърцето и извеждането на качеството на Христовия Принцип вътре. Любовта е ключът към Издигането, a милосърдието е следствие на любовта и практическото приложение на любовта в живота ни.

Милосърдието усилва усещането за прошка чрез състоянието на благодарност, което ни позволява да обичаме безусловно. Любовта може да бъде видяна като следствие от Милосърдието. Призовете Богинята на Милосърдието, за да ви помогне напълно да приемете и наистина да почувствате Любовта на Бог във вашето същество и света.
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments