Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Седмично послание на Хиларион 2-9 март 2014г.

Седмично послание на Хиларион 2-9 март 2014г.


Възлюбени,

Важно е да се свържете в едно сърце и да следвате съветите му и да помните, че някои хора преминават през опити в сегашния си момент, които изискват съчувствието, състраданието и разбирането на човек, тъй като те се справят с чувствата си по свои собствени начини. Помнете любовта, която стои в ядрото на тяхното същество и във вашето също, и просто и позволете да бъде такава, каквато тя иска да изрази себе си. Някои промени, които настъпват в живота на хората, са това, което създава цялостна преоценка на начина, по който човек гледа на себе си и това може да е труден процес за изпитване. В ядрото на всички промени в живота на човек стои урок на приемане на това, че не всичко може да остане същото и че се случват събития, които оставят празнина, която нищо никога не може да запълни. В този смисъл, именно течението на времето е това, което лекува това осъзнаване.

Любовта в многото си аспекти на изразяване е най-мощната сила и може да лекува дори най-лошите очаквания. Когато се поддържа любовта на първо място в сърцето на човека, светът се настройва да донесе на този човек опити, които отразяват тази любов. Позволяването на сърцето на човека да бъде отворено през времена на мъка или тъга помага в целебния процес на всеки човек. Много пъти изразяването на любовта идва от наранено вътрешно пространство в психиката на човек и това му позволява да се вглъби и да прегледа тези чувства по-фокусирано, отколкото в друг случай. Това помага на хората да растат и да разширяват разбирането за себе си и за другите около тях, така че да разберат, че всеки човек има подобни събития в живота си, които му помагат да го оформи в по-открити и любещи изрази на качествата на Създателя.

Върху основите на любовта всичко може да се преодолее. Във всеки човешки живот настъпват много събития и обстоятелства, които душата им е избрала да изпита, за да синхронизира онези аспекти в собствената личност с по-висшите аспекти на човешкото изразяване. Това помага на хората да се свържат със сила, по-голяма, отколкото човешката им същност може да възприеме и ето как те започват да разбират, че има по-голяма сила в действие в индивидуалните им животи, отколкото те преди са предполагали. Ето как качеството на вярата започва да расте и да се разширява в тяхното осъзнаване. Това пробуждане на знанието за по-висша сила в действие в живота им дарява хората с капацитета да издържат множеството житейски изпитания и премеждия и ги изпълва с вътрешна сила, която никога няма да бъде изгубена без значение какви неща се случват.

С всеки жизнен опит всеки човек придобива важна стойност, която става част от репертоара им от умения и средства, които те прилагат в живота си, когато е необходимо. Единствено чрез собствения си опит човек може да почувства симпатия и единство с другия. Именно чрез този процес се случва единството между всички същества. Също има процес, които идва, на даване на себе си, на любов и подхранване, които носят изцеление и облекчение на самообвиненията, вината, срама и други чувства, които са задържали човек в по-ниско вибрационно състояние и това може да освободи човека да се придвижи напред в живота си в символично ново начало.

Всеки живот на Земята има голяма стойност и онези, които напускат тази област на съществуване, оставят забележителна следа върху тези, които са в тяхната сфера на влияние. Тези, които са изостанали, трябва да търсят дара, който бе даден от любимия им човек, в техните взаимоотношения и взаимодействия с него. Понякога, тези дарове могат да бъдат разпознати единствено в течение на времето и опита от онези, които са изостанали. Всеки опит е използван от вечната им душа, за да се придобие мъдрост и разширяване като част от качествата на душата им. Това беше целта на живота в дуалистичния свят, тъй като душите изпитват полярностите на противоположни сили и все пак могат да си спомнят онова ядро от любов и светлина в себе си.

До следващата седмица …
АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2014/03/2-9-2014.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments