Сен Жермен – Слънчевите Изригвания, НЕСАРА и Галактическите Енергии


Сен Жермен чрез Мелин Лафонт

(Бележка от Мелин: Сен Жермен говори по тези теми от няколко седмици насам. Сега той се намира по-близо до земния план. Преди няколко дни дойде подходящ момент да канализирам съобщението.)

Привет, скъпи приятели! Аз Съм Сен Жермен, носещ ви новини. Доста новини всъщност. Този път ще ви дам информация за текущите актуални събития. Обикновено предпочитам дълбоките актуализации, които оказват голямо влияние върху индивидуалния процес на Възнесение. Днешното съобщение съдържа и двата подхода.

Годината 2014 е първата която позволява изпълнение на всички ваши желания: реалности, творчество и приготовления. Тя вече донесе много вътрешни лични промени. Като начало искам да наблегна върху интензивните слънчеви изригвания които оказват огромно въздействие върху земната реалност – съзнание и живот.

Никога не подценявайте тези огромни сили и тласъка, който извършват спрямо глобалния процес. Сега повече от всякога те спускат върху вас мощни импулси, по-бързо от колкото може да си представите. Бъдете предупредени, приятели мои, че това ще се ускори и увеличи още повече. Така ще се достигне пробуждане и ускорение на промените в земната реалност. Досега увеличаването на слънчевата активност беше „терра инкогнита”, непозната тема за много от вас, тъй като едва сега изригванията достигнаха невиждани размери.

Всяко слънчево изригване само по себе си, е творение и активация, допринасящи за подобряване връзката с вътрешното Аз на всеки човек в неговата собствена реалност, околна среда и живот като цяло. Мнозинството Светлинни работници и Учители на планетата, които са готови, вече обединяват Аз Съм Присъствието си с Христовото съзнание в тях на различни степени.

Този процес изисква още по-голямо заземяване, отпускане и почивка, съчетани с осъзнаване на вътрешния баланс и креативност. Това е способ за проникване в собствената реалност и съзнание, който изисква външно проявление в живота на индивида. Вашето тяло и съзнание са изключително важни в цялостния процес.

Проявява се не само човешкото съзнание във видима форма и творения, но също така и глобалното съзнание като цяло променя планетата. Земята, отвън и отвътре, приема нови форми и концепции. Говорим за всеобхватна промяна на планетарната система и Слънцето, което предизвиква реакция и изменение в другите планети и измерения.
Колективното съзнание се хармонизира, което води до изравняване вибрациите между хората, животинското царство, света на феите, девите и елементалите. Колкото повече напредват тези синхронизации, толкова нашето съзнание се разширява и достига вибрациите, позволяващи галактическо общуване и обединение на съзнанието.
Галактическата федерация вече стартира плановете си по гарантиране на постоянно присъствие на планетарно ниво за всички от вас, които са отворени за това. В зависимост от готовността на хората, тяхното осъзнаване и намерение на сърцето, контактите ще бъдат осъществявани по най-подходящи начини и на съответстващо вибрационно ниво. При наличие на съзнание, базирано все още върху разделението, това ще повлияе на връзката. Ако човек проявява съзнание, основано върху Единство и толерантност, тогава връзката с галактическите енергии ще бъде по-гладка и ще носи по-голямо осъзнаване на многоизмерните аспекти на личността.

Колкото по-умело владеете Себе си и сте се превърнали в свой собствен учител, толкова по-лесно ще е да определите и създадете условия за първи галактически контакт. Това предполага умение да боравите със силата на сърцето и да поддържате баланс и фокусирано творческо намерение за реализиране комуникация. Съществуват безброй варианти и всички те са на ваше разположение за добро. Наслаждавайте се на настъпващото творческо време и изучавайте онези Галактически аспекти на вас самите, които улесняват комуникацията със семейството на Светлината.

Голям брой кораби действително се приземиха в отговор на позволението, дадено от колективното съзнание на хората. Ние сме в трескаво очакване на политическото решение, относно нашето присъствие между населението на Земята. Значително количество информация си проправя път да стане достояние на всички. Тя засяга не само Галактическото съзнание, но и много повече…

Една от сериозните теми, засяга НЕСАРА и аз се занимава именно с това през последните няколко седмици. Космическият закон за необходимостта от безусловна Любов и Свобода достигна бреговете ви. Тези принципи вече започнаха да се проявяват и валидизират. Първоначално всичко се осъществява на етерно ниво преди да се разгърне като планетарни промени. Не забравяйте, мили мои, че само вие държите контрола над личната си реалност и сте отговорни за случващото се. Обобщено, вие сте решаващото звено как и какво ще се прояви в тази финална фаза. Аз Съм един от онези, които проправят пътя за вас и подпомагат реализирането на Плана.

Само колективното съзнание може да позволи и утвърди какво ще се случи, в синхрон с вашата Божествена сила. Аз работя с енергията и вашето съзнание, за да определя къде мога да асистирам за достигането на пробив или да се притека на помощ на участващите сили. Това може да бъде забелязано като кълба от светлина, които вие хората изпращате. Вашата светлина символизира сърдечните ви намерения и вътрешна готовност за промяна.
Тези сфери от светлина ми дават възможност да изпълня желанията ви със силата на проявлението до най-високото ниво на политическата сцена. Без тях аз не бих могъл да се намеся. Нуждая се от вашето съгласие, коопериране, отвореност и разширено съзнание. Силата на сферите се увеличава с насочването на сърдечно намерение, мисли за обединение и сътрудничество.

През последните няколко месеца се проведоха много дискусии и подготвителна работа, за която вие не бяхте осведомени. Независимо от това, някои от вас са напълно осъзнати за случващото се и дори си припомниха някои моменти. Търпението ви ще бъде възнаградено. Факт, който става все по-ясен и очевиден.

Оставете зад вас всички очаквания! Целта на помощта е не всичко да бъде направено за вас, а да бъде ваше творение, на всички. Заедно ние формираме обединение, което натрупвайки се създава ефективни изменения и промени. Ние, от тази страна, може да функционираме като свързващо звено или асистенти, но всичко останало е ваш собствен колективен опит, лично творение и възможност на вашето съзнание да отбележи и осъзнае всичко на планетата.

Аз не съм спасител на тази планета, аз предоставям моето съзнание и майсторски енергии постоянно и интензивно в тази реалност като принос за процеса на Възнесение. Това е Ерата на Водолея, който манифестира моята чиста енергия и сила чрез Виолетовия Пламък.

Нека позволим на колективното съзнание да се изпълни с Любов, достигайки вечната свобода и блаженство. Заедно ще осъществим Планетарно Възнесение по най-хармоничния начин. Ние носим в себе си всичко необходимо и не можем един без друг.

Аз Съм Това Което Съм
Сен Жермен

Източник

Превод: Мира Адреева | Самосъзнание.com

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments