Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Урок 2 : Уроците на Творението

Урок 2 : Уроците на Творението

Уроците на Творението


от Елена

Силата на творението живее в сърцето. Там, където са Небето и Земята, където се съединяват низшите и висшите тела, където сътворяващата сила на битието постига баланс, там се появяват образите с девствената чистота. Там сияйните божества разкриват образите си, за тези които се стремят да овладеят знанията и уменията за създаване. Човечеството е мост, съединяващ духовното и физическото, участващо в създаването на Вселената, възникнала от хаоса и преплетена в молекулата на битието, свързани в нишката на съществуванието.

Всички сътворени неща бяха създадени и не създадени по едно и също време. Материята е пластична и изменчива. Ако всяка форма беше неподвижна и твърда, процесът на творение щеше да бъде невъзможен. Но свойствата на материята, както в оригиналния и вариант, така и в сътворения, може да се променят под въздействието на твореца.

Този импулс е присъщ на всеки от вас, както дишането. Така диша енергийното ви тяло. Точно както въздуха навлиза в белите ви дробове при вдишване и излиза преработен при издишване, така става и с дъха на сътворението - вдишвате божествена прана с енергийните си тела и издишвате преработена енергия на творението. Енергията се влива в тялото ви и влиза в контакт с различни аспекти от тялото ви: вашите мисли, чувства, физически усещания. Тя като че ли се оцветява в различни нюанси, в зависимост от степента на вибрация. Тази обагрена енергия излиза навън, когато енергийното ви тяло издишва.

В зависимост от посоката на дадено издишване, енергията се разпространява в пространството по закона за привличането. Тоест, ако несъзнателно издишвате енергия на сътворението, тя просто ще намери енергия от подобен тип и ще се слее с нея. Така се твори групово, както в най-светлата, така и в най-мрачната насока. Един от най-ярките примери за светло творчество са молитвите в храмовете, когато голям брой хора са в молитвен екстаз, издишват в пространството енергия на благодарност. Така работи енергията на творението, например, когато започва война. Колкото повече хора неосъзнато издишват енергия оцветена в страх или намерения за война, толкова по-концентриран става този творчески импулс, толкова по-вероятно е дадено събитие.

За това ви молим: творете осъзнато, защото сами не осъзнавате още своята сила и мощ като творци.

По такъв начин, някога и вие сте били създадени от диханието на Твореца на този свят. Разбира се, размера и мощността на творческия импулс зависят от много неща. Най-вече от степента на вибрация на творящия. Иначе казано, по нивото на преработка на творящата прана. Намирайки се в светове от низка плътност, вие сте ограничени от рамки и форми. Вашата форма обуславя количеството на събраната от вас енергия на осъзнаването. Всяко дете се ражда с определено ниво на творяща сила и пораствайки, увеличава или губи тази сила. Загубата на сила става, когато творческия импулс не се завръща в обозримото бъдеще.

Разбирате, че по законите за привличането, рано или късно, всяка изпратена енергия се връща към първоисточника си. Някога, преди много еони, Източника на всичко създава монадите, които продължават процеса на творене. Самите вие сте част от тази верига. Всичко във Вселената е предмет на тези творчески импулси. Няма нито една същност или част от Вселената, където да не се създават творящи импулси. Това е диханието на живота, което не може да бъде спряно. То е вечно и непреходно.

Също като Първоисточника и вие ежесекундно отделяте импулси за творчество на вашето ниво. Ако тази енергия няма точно определена посока и няма нужната сила, може просто да блуждае в етерното пространство, създавайки конфигурация от обединени творчески импулси с други същности, по закона за привличането.

Така че, разпръсквайки тази енергия по различните нива на творението, тя се изчерпва с годините. Проблема ви е в това, че сте станали затворена система. Много от вас са се изолирали от Първоисточника. Божествената прана пристига до вас не напълно трансформирана.

Нека тази аналогия не ви обижда. Преработената прана използвате частично, за поддържане на енергийното си тяло, част от нея отделяте. Ако сте чист канал, какъвто са на пример децата, то тя преминава свободно през тялото ви и го подхранва и насища и излиза преобразувана. Ако енергийното ви тяло не може да преработва космическата енергия, час от нея може да се задържи в енергийното тяло, което ще доведе в бъдеще до рак или други заболявания на физическото тяло. Ако тялото е неспособно да усвои напълно космическите енергии, то ги връща обратно във вид на изходящ импулс. Наричаме тези импулси «потомци», защото в тях е заложена изначалната сила на творението и тя е продукт на вашата преработка. В резултат, се раждат или прекрасни произведения на изкуството или просто вълни от любов и светлина, или мрачни вълни на хаос, война и насилие. Всичко това е ваше творение.

Ако можехте да видите своите ежесекундни творения, много от вас щяха да се замислят сериозно над този процес. Нека вземем пример от децата. Те са прекрасни творци, защото все още си спомнят Твореца на всичко. Те са жизнерадостни и подвижни, нещо като вечни двигатели, способни да приемат енергията на творението в достатъчни количества и да я пропускат през себе си, абсорбирайки я напълно. Те създават приказни светове, творенията им са почти осъзнати и прекрасни.

В теб възниква въпрос: Оказва се, че творенето е отпадъчен продукт на човешката форма.

Да това е така. Но не в тесния смисъл, който му придавате. Творящи са всичките ви тела, в зависимост от вибрацията и светлинната плътност на всяко от тях. Продуктите на творението са най-разнообразни. Пчелите на пример, правят мед от нектара на цветята. Така е устроен и човека.

Получавайки божествения нектар-прана, той създава многопластови творби с всичките си тела. Астралното тяло твори чувствени импулси, менталното - мисъл-форми, казуалното - взаимовръзки между чувствата и мисъл-формите. Енергийното тяло обединява всичко това в един импулс. Висшите тела усилват и насочват тези импулси навън и взаимодействат с други същности на тези нива и т.н.

За това е тъй важен баланса между всичките ви тела. Само тогава процеса е балансиран и хармоничен. Вие сте създадени в тази форма и сте длъжни да използвате всичките си тела за създаването на хармонични импулси на творението. Физическото ви тяло притежава удивително осезание, астралното може да възприема и пречупва импулси, менталното обработва и анализира постъпващата енергийна информация. Енергийното ви тяло може да обединява по подобие и да активира творящите импулси, пречиствайки и насочвайки ги. Казуалното ви тяло знае, как да възстановява веригата от импулсите на взаимовръзките и т.н.

Във всички предадени ви знания от просветлените се говори, че е важно да развивате всичките си 7 центъра и да ги балансирате. Именно тогава ставате съвършени, хора-творци.

Има много практики за освобождаване на творящи импулси, чрез отричане или премахване на по-нисшите тела и на жизнеспособността им. Но вие сте създадени в симбиоза с всичките си тела. Потискането на низшите тела за да се освободи творчески импулс, е един от начините за възнесение, защото достатъчно голямо количество преработена прана-енергия се насочва към висшите тела и ги трансформира. Такива подвизи на осъзнаването са достойни за уважение. Но няма нужда от тях. Достатъчно е да се развивате хармонично и тогава човек става творец в човешката си форма. Това е възможно.

За преодоляването на бариерите, които възпират осъзнаването, е нужен енергиен тласък, както учат и всичките практики. Но този импулс не е задължително да стане по революционен начин. Много от адептите са положили херкулесови усилия, за да постигнат осъзнатост. При това те или се научавали да концентрират наличната енергия или се научавали, как да се свързват с творящия импулс на висшите същности, които наричате богове. Тези практики са отнемали години на концентрация и настройки. Защото, ако желаете да се присъедините към определен източник, е нужно сходство. Това е като да сте свързани към контакт с определена мощност, но вие самите да не притежавате такава - със сигурност ще изгорите. Точно затова човек дълги години е насъбирал мощност в енергийното си тяло, по пътя на отказването от потребностите на физическото тяло и настройвайки осъзнатостта на висшите тела.

Възможен е и друг път. Пътя на хармонизацията и настройката на всички тела, в резултат от което, се ражда импулс на осъзнато творение, който ви позволява да излезете извън каноните и да откриете творческото съзнателно дишане. Точно този път се разкрива сега пред вас.

В момента отчетливо звучи камертона за настройката на вашите тела, бъдете внимателни.

Слушайте. Наблюдавайте. Камертоните са настройките на Вселената, които привличат подобните вълни. Ако всички настройват струните си на по-ниска честота от тази на камертона - в началото ще има какафония. Но постепенно творящия камертон на Вселената ще привлича все по–хармонични вибрации за вашето тяло и ще ги направи съзвучни с тези на Твореца. Тоест, вашите импулси се усилват за сметка на масовото или групово звучене.

Енергията на звука рикошира в тялото ви и го променя. Това е дарът на Твореца за настоящия момент.

Камертоните на творението винаги са звучали в нашето битие. Но сега те са насочени към вас, а не се разпространяват на всички нива. Иначе казано, към вас са насочени най-мощните импулси. Както детето се учи да говори, повтаряйки думите на родителите, така и сега за вас се произнасят стотици думи на любов и сътворение, за да ви научат на тази азбука.

Творящия импулс преминава навсякъде и обединява световете като красива огърлица. Красотата и съвършенството на тези произведения зависи от вас!

Източник

Превод: РосицаМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments