Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Моето Сърце споделя с Твоето Сърце САМО ЛЮБОВ

Моето Сърце споделя с Твоето Сърце САМО ЛЮБОВ


Всеки момент обслужва целта ~ дори и тези, които са споделени в мълчание!

Когато осъзнаем и прегърнем препирането, болката и сенките като Благословения ~ Ние виждаме през нашите Духовни Очи с толкова много повече състрадание и разбиране ... разширяване на нашето Духовно Служене!

Tова е най-славното време да БЪДЕШ, ДА БЪДЕШ ТУК СЕГА ... осъзнавайки, че всеки един от нас идва тук точно сега да служи ... да бъде ... да Блестят Нашите Души! Какъвно и път да намерите ТУК ... по какъвто и начин да споделите своята Душа ~ е абсолютно Божествен ... Красив ... и Най-Славен!

Тук е Искрящата 2014 ~ Сиянието на всяка Душа и Великият Дух, с който всеки от нас споделя Голямата ЛЮБОВ!


Моето Сърце
споделят с
Твоето Сърце
САМО ЛЮБОВ


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments