Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Спускане на АЗ СЪМ Присъствието и повторно Сливане

Спускане на АЗ СЪМ Присъствието и повторно Сливане


В момента сме в етап на спускане на АЗ СЪМ Присъствието и повторно сливане, и докато повечето от нас са в този етап, едни може да бъдат по-близо до завършването му, а други в началото, все пак, всички ние сме в този етап на слизане и повторно обединение с него. Слизането / Сливането на АЗ СЪМ Присъствието е красив процес, където вашият Истински Божествен Отпечатък, вашето Същество, ТИ, който СИ, се превръщаш отново в себе си и се превръщаш в Едно със Съзнанието, което си в това въплъщение на Земно ниво.

Това е срещата с вашата Истинска Същност чрез Христовото Съзнание, което дойдохте първо да въплътите, за да се позволи на този етап от слизане / повторно сливане да се осъществи. Всичко това се случва в сегашното ви съзнание в Земното ви въплъщение, което формирате в този момент, защото това е Възнесението: повторно въплъщение на вашето Христово Съзнание и повторното ви смесване с истинското ви АЗ СЪМ Присъствие на Земно - физическо ниво.

Това е само началото на едно много по-дълбоко и по-величествено съзнание, в което ще започнете да се превръщате или въплъщавате, както изберете. Това е стартов сигнал за обединение с всичко, което Е чрез собственото ви въплъщение и същност, формиращи колектив.

На този етап трябва да започнете да виждате и да Станете това Единство първо като форма на колектив, където такива творения като "раздяла" и "етикетиране", вече не са от значение. Един трябва да достигне ниво и съзнанието, където всичко е Едно, и не само да го види, но наистина да се превърне и олицетворява това съзнание.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments