Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Крион - Времеви Капсули - Част 2 (България 2013)

Крион - Времеви Капсули - Част 2 (България 2013)

 Част 2 (България 2013)

Част 2

Крион - България преди 200 000 години

Известно време вече ви говорим за това, което се случва на тази планета, но не е било предавано на вашият език. Нека да започна от самото начало. Много преди да се появи България, земята бе тук. Беше време за Земята и за човеците на Земята, да започнат онова, което вие наричате История на Сътворението...

Крийон, Лий Каръл за човеците и Гайа. Имплантирана божественост в ДНК. Едемската градина. Времевите капсули и плеядинците /плейадианците/. 12 възела репрезентиращи дуалността.


Марина Мечева. Лий Каръл. Ясен Николов. Робърт Коксън.
България 2013.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments