Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Акаша: Вътрешни Светове - Външни Светове ~ Част 1

Акаша: Вътрешни Светове - Външни Светове ~ Част 1

Да видиш света в едно зрънце пясък

"Да видиш света в едно зрънце пясък
и небесата в един див цвят,
да държиш безкрайността в дланта си
и вечността да изпиташ за час."

Уилям Блейк

В началото бе Логосът, Големият взрив, първичният Ом. Теорията за Големият взрив гласи, че вселената е произлязла спираловидно от една невъобразимо гореща и плътна точка, наречена "сингулярност" - милиарди пъти по-малка от върха на игла.

Тя не разкрива защо и как е станало.

Колкото по-загадъчно е едно нещо, толкова повече ние приемаме за даденост, че го разбираме.

Първичният Ом

Вселената е вибрация. Вибрационното поле е в основата на целия истински духовен опит и научни изследвания. Това e същото поле от енергия, което светци, буди, йоги, мистици, свещеници, шамани и ясновидци са наблюдавали, вглеждайки се вътре в себе си. То е било наричано "Акаша", "Първичният Ом", "Мрежата от скъпоценни камъни на Индра", "Музиката на сферите", и с хиляди други имена в цялата история.

Това е общият корен на всички религии, и връзката между нашите вътрешни светове и нашите външни светове.

ВЪТРЕШНИ СВЕТОВЕ
ВЪНШНИ СВЕТОВЕ

Първа част
АКАША


За български субтитри натиснете бутона Captions - CC и изберете Bulgarian, след това натиснете ON


МАНТРА
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments