Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Божественото Навсякъде в Нас и около Нас - Редът на Фибоначи

Божественото Навсякъде в Нас и около Нас - Редът на Фибоначи


текст: Филип Филипов

Божественото е вложило Себе Си и Своето самоподобие навсякъде в нас и около нас. Така се образува едно мистично съотношение между Бог, Живата Разумна Природа и Човека => Човек е призван да се отнася към Живата Разумна Природа (Великия Свят на Христовите Ангели), така както те се отнасят към Бога. Изписано на човешки математически език се получава следното съотношение:

а/б=б/(а+б)=fi=0.618... = 1/2..2/3...3/5...5/8...8/13...13/21...21/34...34/55...55/89...89/144 ... (Редът на Фибоначи).


В геометричен смисъл това означава:

вземи една отсечка и я раздели на две части: а и б и то така, че малката към голямата, да се отнася както голямата към цялата отсечка: а/б=б/(а+б) и ще получиш най-простата самоподобна фрактална структура, която се намира на ръката ти, в тялото ти, на лицето ти и дори в ДНК-то ти. Това е Божественият подпис, който доказва, че Човек е създаден по Образ и Подобие на Великия Космичен Човек, Който има за Свой Аз - Христос. Думите "Бог създаде човека по Свой образ и подобие..." в математически смисъл означават точно тази Златна Пропорция, която се открива и в Евангелието на Йоана закодирана в следните Велики изречения:

"В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог."

Ако искате да съзерцавате това присъствие в Децата на Живата Разумна Природа - Животните и Растенията, изгледайте това видео:МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments