Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Сродни души, Алхимия и тъмни аспекти. Трудното раждане на Земята в Новото Съзнание

Сродни души, Алхимия и тъмни аспекти. Трудното раждане на Земята в Новото Съзнание

Трудното раждане на Земята в Новото Съзнание

Маха Чохан Ракоци чрез Мелин Лафонт

Поздрави! Аз съм този, когото наричат Маха Чохан Ракоци и съм тук за да представя волята и законите на Безусловната любов за всички вас. Нека слеем сърцата си в едно в служба на вечното и безграничното. Бог е с вас в сърцата ви защото вие сте божествени отвътре.

Дойдох да предам послание, знание за това, което засяга безредието, което се случва тези дни във вашия свят. Всичко, на което ставате свидетели във вашата реалност е израз на удивителните и очевидни еволюции, които си проправят път в съзнанието ви и околния свят, за да бъдат разбрани и приети като част от процеса на Възнесение.

Най-тъмните ви страни са онези забележителни части на съществото ви, които искат да бъдат изслушани и са ви притиснали здраво за да им обърнете внимание. Те искат да бъдат забелязани, приети и оценени като пълноправна част от вас. Били са винаги заклеймявани и отхвърляни, дори пренебрегвани като несъществуващи. Тези уникални „по-низши” аспекти не бива да бъдат отблъсквани, а просто приети като ваш потенциал, активна част от съществото ви, която е работила в условията на полярност – израз на дуалността.

Ето защо е толкова важно да ги разпознаете и приемете като части от вас, за да бъде възможно постигането на баланс и безусловна любов към самия себе си. Всички тези „тъмни” аспекти в живота, както и в етерните реалности, допринасят за вашето духовно израстване и еволюция, показвайки ви страните на многоцветната ви същност, вашия многоизмерен Аз. Това е от голямо значение и ви позволява да участвате и получавате опит в играта на дуалността. Далеч по-добре е да ги използвате по други начини, любящо и с уважение, да се кооперирате с тях, вместо да ги игнорирате.

Единствената разлика сега ще бъде, че „по-тъмните” аспекти няма повече да бъдат водещи, както през предишните животи, а точно обратното, ще си променят ролите и ще заемат функцията на основа, на която да стъпите. На преден план излизат по-светлите характеристики на Висшият Ви Аз, с който в момента сте в процес на сформиране на близко взаимодействие и по този начин то ще поеме изцяло задачата на опита и проявяването на тези аспекти.

Намирате се в равновесната точка на полярността и сте амбицирани да достигнете състоянието на неутралност, след което може да се разширявате отново във всяка друга форма на Светлината. Това се случва не само на етерно ниво, но и при физически въплътените. Извършва се забележителна промяна на физическите носители, които се трансформират в светлинни тела, което ще бъде видимо с невъоръжено око.

Това представлява трансформацията – Алхимичен процес на преобразуване на полярността чрез обединение на полюсите. Светлинното тяло претърпява разширение при движението на вътрешното сърце през твърдото физическо тяло, създадено от плътна материя. Тялото приема себе си като физически аспект и едновременно с това се обогатява с новите енергийни характеристики на завършеност и цялостност. Проявява онези светлинни качества, с които е било закодирано: способност за енергийно проявяване, личен енергиен подпис и въплътяване на истинското Аз като израз на Светлината.

Алхимичният процес е отвъд силата на съществуващите думи, използвани от хората в опит да си дадат адекватно обяснение на случващото се. Това е процес на съществуване, по-конкретно процес на действие чрез самото съществуване. Това е то: нито повече, нито по-малко. Не е нужно да правите нищо друго освен да Бъдете себе си, да съществувате от сърцето, не посредством ума, който разсъждава какво сте.

Ето защо Учителите продължават да наблягат на качествата на вашия Аз, на любовта, приемането на себе си, себеуважението. С голяма важност при просеца на Възнесение е истински да бъде оценен физическият аспект. Няма да изглежда лесно и със сигурност не е детска игра да се изпълни Алхимичен процес, под непрекъснатия натиск на навлизащите енергии. Физическото тяло се затормозява в опитите си да противостои на натиска им.

 Учителят Сен Жермен е един от малцината и може би най-известния Възнесен владика, който е бил способен да изпълни този процес с физическото си тяло. Това е причината, той толкова усилено да подпомага процеса на Възнесение, който ще ни преведе през портала на Ерата на Водолея. Със сигурност не е съвпадение, че той представя Златната епоха и е в служба на всички вас, защото най-добре знае как правилно да трансформира материалното тяло в светлинно и обратно, използвайки физическия аспект.

Сен Жермен беше мой ученик в свещения ми Ашрам, точно на време да бъде подготвен за момента Сега. Заедно ние ще продължим в подкрепа на всички вас и ще свържем енергиите си като едно Цяло. Ние споделяхме прераждания на Земята като една същност. Факт, който не е известен във вашия свят, но вече знаете.

Алхимичният процес ще подсигури обединяването на много пластове и нива дълбоко в самите вас, които не са били известни досега. По тази причина, неочаквано много сродни души ще се открият едни други в този живот. Всеки от вас притежава многобройни сродни души. Ще бъде осъществена и връзката с единственият Пламък-Близнак. Като начало връзка ще направят частите, които са били разделени, така че сродните души ще се събират на база сходство по един или друг начин, още в тази инкарнация.

Не се плашете когато повече сродни души навлязат в живота ви. Вие притежавате повече от един аспект на Душата и вашия Пламък Близнак се крие точно зад тези души. Връзката ви с тях ще ви помогне да опознаете себе си по-добре, което ще доведе любов към себе си и приемане, когато се пробудят. Това ще ви отведе към приключване на обединенията и цялостно съчетаване с Пламъка Близнак. Това също е част от Алхимичния процес, понеже всичко е отражение на енергията и заряда, освобождаването и сътворяването.

Мъжката енергия във вашия свят, значително ще отстъпи позиции за женския аспект на Творението. Това ще се проявява с всяко ново раждане. Ще се ускори процесът, като контракции по време на раждане. Това е сигнал колко близо сте до раждането на Новия Свят заедно с Гая. Поемайте дълбоко въздух между промените, те сега ще последват в бърза поредица. Поддържайте фокус и сила с медитации и здравословен живот, така че дори физическото ви тяло да се наслаждава на процеса и да превключи без усложнения.

Всеки процес, който приключва сега е резултат от прощаването със старите енергии, които трябва да напуснат, понеже са ненужни в тези времена. Кармични и противоречиви, те са изпълнили дълга си или е било злоупотребено с тях. Те ще напуснат вашата реалност и личния ви свят. Нека да бъде, нека намерят изхода, позволете им да осъзнаят, че не са нужни повече. Дайте им възможност да се върнат отново към Източника, който ще ги пречисти и изпрати във нов вид на Земята.

Аз съм Маха Чохан Ракоци и моята Същност е винаги с вас!

Намасте.

Източник

Превод: Мира Адреева | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments