Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Представяне на Плеядианците – най – прогресивната Раса! - Хатонн 28.11.2013

Представяне на Плеядианците – най – прогресивната Раса! - Хатонн 28.11.2013


Мои обични хора , говори Хатонн .

Както бе споменато в първата ни комуникация с вас, много информация за мен е разпространена. Някоя от тях е съвсем правилна, а друга е напълно невярна или е била променена от други хора.

Що се отнася до нас, и в самия смисъл на всички нас, които се придържат към Законите на Свободната Воля и Не – Намесата, ние трябва да оставим нещата да се движат, така както са си … И ние можем да направим само някоя корекция , ако ни помолите за това. Това е било пожелавано няколко пъти, така че мога да се върна малко назад, за да поставя нещата правилно отново за вас, мили хора тук на Земята.

Аз бях доволен да чуя, че е имало такъв голям резонанс на първото ми съобщение. И също така, че човешките души тук на Земята, искат да знаят повече за технологиите, космическите кораби и техните жители респ. техните екипажи. Това ни показа на нас, че човечеството на Земята е в очакване на нашето пристигане и тези очаквания скоро ще бъдат изпълнени.

Ние знаем, че сме съобщавали това няколко пъти преди и, че то е било отлагано винаги. Ние и с това искам да кажа всички, на които им се налага да се придържат към Универсалните Закони сме били напълно разочаровани от такива отлагания, все пак това е нещо, което е извън нашето влияние, тъй като всички ние служим на нашия Създател и единствено той ще нареди как взаимодействието с човешките същества може да се извършва.

Много пъти сме се осмелявали да преминем твърде далеч и твърде много пъти ние трябваше да признаем самият факт, че не сме били достатъчно подготвени за всичко, което е било планирано предварително. Въпреки това, сега е дошло специално време и е достатъчно добре обмислено, а също и Създателят, нашият Баща ни сигнализира, че всичко на Земята се приближава сега до началото на Възнесението и това ни прави много щастливи.

Чрез моя конкретен човек, аз искам да доставя следните данни, така че това да ви стане много по – ясно:

Аз съм Хатонн, командир на Галактическата Флота и на моя космически кораб и нямам никаква връзка с някого, който се назовава Христос Майкъл, нито с това конкретно същество са свързани някои публикации за "Феникс". Нищо описано тук (горе), не съответства на действителната истина, нито може да бъде свързано с мен по никакъв начин .

Ние отбелязахме всичко това много отдавна, но трябваше да го оставим да се движи по своя курс. Умело тъмните сили са злоупотребили с човешките същества, с цел да разпространят тази специална информация, тъй като те ясно са отбелязали всичко за моята мисия тук, по отношение на моята задача в рамките на определеното планетарно Възнесение. Всичките ми задачи са определени и проявени много отдавна и тъмните сили са наясно с този вид информация от самото начало. Съответно, те са се стремили да възпрепятстват всичко и да подкопаят пътя ми .

Никога до сега не съм разкривал чрез някакъв канал, какви точно са моите задачи в тази процедура, тъй като времето не беше достатъчно подходящо за това.

Никога не съм представял истинското ми намерение и участието ми в планетарното Възнесение, тъй като зависи от нашия Създател да избере най–подходящият момент от време, а не от мен. Аз съм служител на Светлината и нашият Създател, нашият Небесен Баща, определя колко задачи трябва да се изпълняват .

Всички от нас, което означава всички обслужващи Светлината, са след него безусловно и следим всичките му дадени условия с цялата наша безгранична Любов към Светлината и човечеството на Земята .

Да оставим сега тази част по отношение на миналото. Да оставим частта, свързана с поправянето и обработването от него. Нека да се фокусираме и да се съсредоточим върху всичко, което трябва да се появи пред нас.

Обещах ви да ви съобщя повече за това, пред което ще трябва да се изправите. Обещах ви, също така, че аз ще ви взема с мен на някое пътуване, което искам да продължа сега. Ще има някои големи събития, които ще станат видими и забелижими за вас в най – скоро време. Има големи събития, които ще претърпят истинска промяна за вас, хората тук на Земята и за Вселената, тъй като всичко е свързано помежду си и следователно и тяхното взаимно влияние също.

Всичко, което ще се случи, ще ви бъде предадено от моите братя и сестри Архангелите.

Това е тяхната задача и не е това, на което ние се фокусираме в това съобщение. Въпреки това, бих искал да спомена, че "Големите Събития" включват и нашите космически кораби.

Нашите космически кораби са важна част от Възнесението, за да бъде то запазено и направено по някакъв подреден начин. Много ще се наблюдава и ще се оказва благоприятно влияние от нашите космически кораби. Въпреки това, налице са сериозни ограничения на цялото ни дадено влияние, откато най – съществените събития на Земята трябва да се активират и обработят от самото човечество и да се проявят по съответния начин. Това ни оставя на нас да създадем някои благоприятни предпоставки, чрез представяне на съответната информация и всичко това само, ако е желана и е изисквана от човешките получатели.

Нека да се върнем към космическите кораби от Галактическата Федерация на Светлината. Наскоро ви съобщих за Флотата на Сириус и сега бих искал да ви представя друг флот, който по никакъв начин не превъзхожда флотата на Сириус, нито нейното приложение .

Хората на Галактическата Федерация на Светлината са надарени с различни нива на съзнание и тези различаващи ги условия дават възможност, също така, за различни начини на взаимодействие със съответните технологии. Това, което е проектирано от вас като технология, се споменава между нас като "Нискотехнологично". Нашата интерпретация за технологията е нещо, което е направено възможно на основата на нашето съзнание. Така че вашият вид технология не може да се сравни изобщо с тази, която ние използваме от наша страна.

Има толкова много начини за възможно приложение на нашата технология, която значително ще надмине всички възможни способности на човешкото въображение. Това не е свързано с някаква невероятна разлика между нас и вас. Не, това е далеч повече заради разликата на нашето съзнание. Тъй като без подходящо съзнание няма да имаме възможност за достъп до нашата технология.

Искаме да представим следващата важна характерна особеност на нашите Звездни хора. Тя е, че този народ са пазители на планетата Земя от милиони години и те трябва да поглеждат тук долу, отново и отново, за да се уверят, че Едемската градина процъфтява. Те са като градинарите на Вселената, грижейки се добре за всичко, което се разраства и процъфтява и всички плевелите да бъдат извадени.

Споменаването на плевели е само някакъв живописен образ на негативната енергия или отрицателните влияния върху тази планета Земя, която е изчерпана през последните милиони години тук и сега е пред своя окончателен край.

Тази велика нация се нарича Плеядианци, тъй като те идват от звездната формация "Плеяди" , много усамотена и далеч от Земята. Те имат технологии, които им позволяват да пътуват по един много бърз начин и по този начин планетата Земя се намира точно пред самата им врата .

Плеядианците са изиграли важна роля по отношение на еволюцията на човечеството, тъй като те са поели тази важна роля при споделянето на част от ДНК-то им за напредването на еволюцията на човешките видове. И това е не само ДНК-то на Плеаядианците, има и на други народи също.

Има много галактически раси, които чрез споделяне на тяхната ДНК са допринесли за по – доброто развитие на човешката раса. Стъпка по стъпка са направени всички тези промени и винаги необходимото време е било дадено на хората, за да се усвоят и да се интегрират тези нови крайъглени камъни и градивни елементи.

Отне ни милиони години, за да придружим и да опазим човешкия род и аз бях сред първите, на които им беше разрешено да придружат този процес. Ние бяхме тук, когато новата планета Земя бе направена обитаема. Ние бяхме тук, когато на Земята й бяха дадени първите живи същества и ние бяхме първите, които научиха, че тази планета Земя ще стане много повече, отколкото някога сме си представяли и визуализирали в началото.

Земята и нейните жители са усъвършенствани по много различни начини. Имаше времена, в които хората бяха създали някои невероятни неща, но имаше и моменти, които могат да бъдат прибавени към най–мрачните глави от планетарната история. Аз няма да изпадам в детайли в тази част, освен това тази историческа част вече ви е известна и ще стане част от бъдещото ви образование, след като направите Първият Контакт .

Ще бъдете въведени от нас в историята на Земята и нейното Човечество и вие ще научите от първа ръка това, което се е случило тук на Земята през всички тези милиони години, преминали в своя истински исторически смисъл.

Назад към Плеядианците, които вече споменах. Техните космически кораби са огромни и са изградени и структурирани подобно на тези на Сирианците (Сириусианците). Въпреки това, съществуват някои разлики, тъй като Плеядианците трябва да обхващат други потребности, в резултат на техния произход. Въпреки, че са специфични за вида си, няма да предизвикат проблем, тъй като всеки кораб има подходящи възможности за приспособяване. Като пример, може да има раздели или части на кораба, които да се регулират, респ. да се променят, специално за необходимостта на техните екипажи. Има толкова много индивидуални възможности, с които мога да попълня цялото съобщение, описвайки това в детайли.

Нека да вървим напред и да не се изгубваме в детайлите, вместо това, трябва да се види нашето проучване тук.

Нека да се заемем с технологията, която се използва от Плеядианците. Благодарение на тяхното ниво на съзнание, тя е по–висша от технологията на Сириус. И използвайки термина "по – висша, ние не искаме да се постави този вид превъзходство на преден план, но искаме да ви докажем, че има и някои различаващи се нива на еволюция в рамките на Галактическата Федерация на Светлината, точно както е и на Земята.

Технологията, използвана от Плеядианците в различни области, е далеч по–напреднала от тази на цялата Галактическата Федерация на Светлината, тъй като те са много стара и по този начин много прогресивна раса. Ние направихме нашето Възнесение преди няколко милиона години и също трябваше да минем през нашите трудности в този наш възходящ процес, който сега ще бъде извършен и завършен на Земята също.

Това отново е една дълга история и затова ние се опитваме – това наистина означава, че се опитваме да извършим всичко, което е възможно, с цел да постигнем нашата подкрепяща част и да предложим нашата помощ, когато това е възможно по някакъв начин. Ние не сме успявали винаги и сме правили грешки, когато се занимавахме с администрацията и управлението на Едемската градина. Ние трябваше да се научим, че на човечеството ще трябва да се даде подходящо време, за да продължи по своите собствени пътища и също трябва да разберете, че трябваше да направите същите грешки, за да сте наясно, че един или друг начин не би бил правилен за постигането на целта.

Нека се обърнем към следващата част от днешното съобщение. Както лесно ще се уверите, това съобщение е дълго и има много повратни точки – факт, с който трябва да свикнете. Това не е като канализирането, което получавате от Архангелите, Създателя или от някои Висши Учители. Това е чиста информация, знания, и трябва да бъде като някакъв вид забавление. Това аз искам да бъде за вас – тя ще ви даде някои моменти на релаксация докато я четете. Посланията на Светлината, които споменах по-горе, са доста предизвикателни, а също и пълни с енергия. Вие ще усетите този вид енергия също тук, но никога толкова екстензивно, отколкото в посланията на нашите братя и сестри от Светлина при получаване на цялата мъдрост и знания на цялото Творение.

Ние отиваме сега на борда на един от космическите кораби на Плеядианците, за да имате някакъв по–точен поглед върху него. Можете да си представите сега кой кораб ще взема като пример – и моя канал вече се разсмя малко – да, това е "Феникс", моят собствен кораб, който е под мое командване!

Това е един много голям кораб, има голям екипаж, който се състои от много различни раси. Като много от корабите на Галактическата Федерация, "Феникс" има сложен екипаж, съставен от различни раси. Всички те служат само на Светлината, тяхната услуга не е за мен, въпреки че аз съм техният командир – не, всички те като мен служат на Светлината.

Ние образуваме временен вид общност, тъй като всички екипажи са разменяни през всичките години. Също както е на Земята, ние трупаме опит на различни кораби, докато някой получи в крайна сметка някакъв собствен екипаж на космически кораб. Много от бившите ми екипажи са станали горди командири на прекрасни космически кораби междувременно и служат също на Светлината.

Моят канал става малко уморен сега и аз съм към приключване на моето послание. Аз ще се върна и ще продължа в момента, когато влизам на кораба през един от хангарите. Хангарите се използват като входове за по–малки кораби, за да кацнат или да акостират. Аз ще ви дам всички тези подробности със следващото ми съобщение и аз гледам напред към всички въпроси, зададени от вас.

Това ще отнеме цяла вечност да отговоря на тези въпроси, по същия начин е и за този канал, за да ги получи. Ще взема най–често задаваните от всички въпроси, а след това ще отговоря на тях. Много от тях ще бъдат оставени неотговорени и впоследствие ще бъдат добавени в нашия Първи Контакт или когато е образователната подготовка след това.

Аз ви желая разкошно време и моля, насладете се на разходката на крайбрежната алея на нашите космически кораби, когато сънувате. Планетата Земя е просто прекрасна и красива, гледана от орбитата й, и много скоро това ще се превърне в гледката, която след това няма да бъде вече невъзможна да се преживее.

С толкова много любов за вас хора .

Хатонн Флотен Командир

Източник

Превод: Миленa ван Лиер


 

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments