Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Не подценявайте Силата на вашата Любов, на вашето Състрадание - Архангел Михаил

Не подценявайте Силата на вашата Любов, на вашето Състрадание - Архангел Михаил


10 Ноември 2013

Архангел Михаил чрез Рон Хед

Ние сме тук днес за да говорим с вас за прекрасния портал през който преминавате в този момент. Ние ще предадем на вас някои напомняния за това как най-добре да използвате тази чудна възможност, тъй като все още има много от вас, които не са активирали или не са си спомнили мъдростта, която е предоставена на вас отново наскоро, така както беше в миналото.

Преди да заявите, че нямате такива знания и мъдрост, ние ще ви препоръчаме да потърсите вътре в себе си с голямо намерение и решимост, за да намерите какво има там, и намерите това, което сте, и да не слушате гласа, който ви казва, че това не съществува.

Чувствайте това, което е това, което сте. Чувствайте всичко това, което сте. Разбира се, че ще бъде търсенето на вашите вечни Аз-ове, но можете да го започнете или да го продължите днес.

Дойде времето когато ще намерите себе си повече способни да видите, да усетите, да почувствате вашите висши Аз-ове повече от всякога. Ще имате възможност да учите, да помните, да се разширявате, да растете и да се променяте в много по-прекрасни начини и за по-малко време, отколкото когато и да било. Вие ще намерите, ако търсите, Аз-ът, който ще ви обгражда с всичката любов, която ви трябва.

Може би вие искате да започнете обичайки това аз, приветствайки това аз. Ние ви казваме, че тази част от вас, или по-скоро на всички от вас, от които вие сте част, ще пристигне носейки подаръците, които все още не можете дори да си представите. Можете също така да искате да започнете, като задържите благодарност за тези подаръци, дори преди да отворите опаковката.

Вие сте тези избрани да донесете на този свят нещата които са му необходими, за еволюцията на обществото обратно в неговото предназначение и състояние. Вие бяхте избрани за да ги доведете и вие сте го направили. Сега е време за вас да отворите пакетите, които сте си донесли.

Някои от вас ще намерят способности и таланти неизвестни или отдавна спящи. Някои от вас ще си помислят, че не разполагат с такива неща, които да доведат. Бъдете сигурни, че не е така. Малко, всъщност много, от това което е най-необходимо е простотата, чистотата на вашите сърца. Не подценявайте силата на вашата любов, на вашето състрадание. Не подценявайте ефекта на вашите усмивки, на прегръдките които давате на хората около вас.

Вие не можете да видите с физическите си очи степента на промяна, която тези на пръв поглед дребни неща донасят на вашия свят и извън него, но вижте във въображението си възможност за това и може да започнете да разбирате. Това е времето, когато тези неща са необходими. Това е времето, когато те ще бъдат необходими повече от всякога. Останете заземени. Останете центрирани. Останете фокусирани. И поддържайте своето непоколебимо намерение за изграждане на света като чудна градина в която всички да играят.

Нека любовта и благословиите в сърцата ви ви обграждат от този ден нататък.
Добър ден на вас, скъпи приятели.

Източник

Превод: Христо



МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments