Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Седмично послание на Хиларион 20-27 октомври 2013г.

Седмично послание на Хиларион 20-27 октомври 2013г.


Възлюбени,

Вижте себе си в огледалото и ще забележите, че трансформацията на физическите ви тела се случва. В изражението на лицето ви се излъчва сияние и нещо неопределено, което възприемат другите около вас. Това ще се случва по-често с всяко успешно освобождаване на стари програми и системи от вярвания, когато се появят. Тъй като те са освободени, асимилира се повече Светлина в човешката ви операционна система. Много от вас имат голямо поле от Светлина, което ви заобикаля където и да отидете и това е добре дошла, макар и неочаквана, благословия за хората във вашето поле на влияние, което непрекъснато се разширява.

Знаем, че не е лесен процес да се изправите пред себе си и да поемете отговорност за всичко, което се случи в живота ви и ние аплодираме куража и волята, който всеки от вас показа, когато стари модели и вярвания изплуваха от дълбините във вас. Помнете важна истина, която е, че вие сте Светлина и дойдохте, за да служите като сте тази Светлина. Всички вие сте пионери на божественото и това понякога беше самотна задача за понасяне. Знайте, че онези в биологичното ви семейство, с които взаимодействате ежедневно, са души, които се съгласиха да играят ролята на катализатор в тези времена, което помага за запалването на друго ниво на освобождаване и интроспекция по продължението на процеса на издигане.

Защото тези роли са взаимно съгласие, което бе направено, за да може да се случи освобождаването във всеки човек на всичко, което му пречеше да си спомни за истинското си състояние на дете на божественото. Все още има много за учене и много израстване, което трябва да се случи в тези индивиди и във вас, и това е най-добре става чрез скромното положение на учител и ученик. Понякога вие сте учителят, а понякога сте ученикът и чрез този процес се случва израстване и разбиране и крайният резултат е разширение на разбирането, съчувствието и състраданието. Духът използва всяка възможност да представи по-нататъшно развитие на любящи душевни качества.

Старата световна парадигма остави отпечатъците си върху всяко човешко същество и всеки на планетата сега полага усилия да се извиси над тези ограничения в по-голямо единство на техните индивидуални аспекти, така че да може да настъпи по-голямо единство в колективното съзнание на човечеството. Моделите за това бяха закотвени и сега това позитивно влияние прониква в системата на кристалната решетка, която обгражда вашата планета. Кристалната решетка е огромна комуникационна мрежа, която сега оказва влияние на мисловните модели на всеки човек на Земята и нейната сила и влияние растат и се разширяват. Всеки човек има способността да се настрои към тази мрежа и да прибави още към нейната ефективност и влияние.

Тази огромна комуникационна система сега е готова да бъде използвана занапред от всеки човек на планетата. Като практикувате ежедневните си дейности за внасяне на повече Светлина в собственото ви същество и да извисите личната си вибрация и честотни нива, вашите индивидуални усилия оказват влияние върху цялата глобална мрежа, което дава възможност на вашите ближни да открият собствения си път обратно към божествената им връзка, което още повече добавя и увеличава ефикасността на цялата глобална система на кристалната решетка. Тези линии от Светлина и енергия около вашата планета могат да се развият още и да бъдат усилени с енергия от положителните и полезни мисли и намерения, мантри и молитви от всеки човек на Земята. На всеки човек подобава да се увери, че приносът му за новата системна мрежа е принос, който е животоповишаващ за всички.

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2013/10/20-27-2013.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments