Светлината в Сърцето ВиПозволете на древнaта Светлина в сърцето ви съзнателно да ви води. Когато Светлината ви се свърже със Светлината в сърцата на другите, тя ще бъде най-големият ви съюзник в определянето на това, какво ниво на взаимоотношения може да съществува за вас сега и каква работа сте в състояние майсторски да изпълните. Тази Светлина в сърцето ви е ресурс, по-голям от която и да е съществуваща мрежа по света, защото носи вашите точни дарове и способности, по най-любящ и горд начин. Позволете й да ви води.


текст благодарение на Милена ван Лиер

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments