Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Архангелът на вътрешната Светлина - Уриел

Архангелът на вътрешната Светлина - Уриел


Архангел Уриел е един от най-мощните Архангели и е свързван със Светлината на Бог, която дава едно специфично осветление, когато призоваваме този Ангел за напътствие. Той ще донесе Божествената Светлина в живота ни, ще трансформира всички болезнени спомени и ще възстанови мира в живота ни. Той ще ни помогне да намерим вътрешен мир в себе си. Уриел, понякога е нарисуван, носещ фенер, да свети по пътя ни в тъмнината. Призоваването на този Ангел ще ни помогне да видим Светлината и да почувстваме лекота, въпреки негативизма и тежестта около нас. С неговото ръководство, можем да освободим нашите страхове и да възстановим мирните решения и баланса в живота ни. Уриел, също може да бъде призован, когато имаме нужда от решение в бизнеса ни или във взаимоотношенията ни, в работата ни в училище. Ако го попитаме, той ще прошепне в ушите ни правилните и целесъобразни отговори и решения. Той е един от седемте архангелски лъча, наречен "The Ruby Ray", шестия лъч, който управлява слънчевия сплит, чакрата известна като нашият енергиен център.


Рубинът е камъкът на АА Уриел и е кристалът на месец Октомври.

текст благодарение на Milena van Lier

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments