Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Урок 11 ~ Беседи с Твореца : Махалата на възнесението - Уроците на Творението

Урок 11 ~ Беседи с Твореца : Махалата на възнесението - Уроците на Творението

Махалата на възнесението

8 септември 2013, от Елена

Енергията, която пристига на Земята през септември, ще е много активна. Тя е насочена към активацията на някои процеси във вас. Това са процеси за активация на новия свят, които ще завършат с пробуждането ви.

Разкажете по-подробно, защо на хората не се дават по-конкретни инструкции за прехода?

Ако използваме аналогията със самолета, практически, никой от вас не е готов да управлява самолет. За целта има обучени пилоти. Те знаят, как да управляват самолета, как да излетят, и как да го приземят. А всичко, което е необходимо на пасажерите, т.е. на вас, е да се успокоите, да изключите всичките си опасения, дали пилотът може да излети и да се приземи. Самолетът вече е излетял. Вече сте на път, откъсването от Земята вече е извършено и именно затова говорят радостно всички канали. Ако останем в пределите на тази аналогия, откъсването от Земята е станало още през декември миналата година, но известно време имаше възможност да не преодолеете скоростната бариера на навлизането, но вече сте във въздуха и полетът ви е стабилен.

Остава най-главното. Курсът на самолета ви към Новата Земя е поет, но трябва да знаете, че пилотите на самолета, т.е. цялата система за подкрепа на прехода ви, са да изпълняват желанията и намеренията ви. Доколко стабилен ще е полетът ви и колко бързо ще пристигнете на новото местоназначение, зависи само от вас.

Искаш да кажеш, че ако поискаме, можем да обърнем обратно?

Няма го вече това обратното, където да се върнете. Светът около вас се е променил. Всяка секунда се променя. Сега е пикът на квантовия скок. Както центробежната сила на въртопа насочва водата към центъра, така и вие се приближавате към центъра на квантовия скок. И ако на горните нива от въртопа все още можете да се измъкнете, то колкото сте по-близо до центъра, толкова по-големи са центробежните сили и толкова по-силно е увличането. Принципът на въртопа или на центробежната спирала е много показателен. Сега протича точно този процес – самолетът ви се движи към точката на квантовото разпадане по центробежната спирала.

Точката на квантовия разпад?

Придаваш отрицателен оттенък на този израз. Това е свойство на старата дуалната психика. Трябва да разбирате, че дуалността не е противоположност, а единство. Смъртта е в единство с живота, разпадането със съединяването. Едното не съществува без другото, всяка част от дуалната двойка преминава в своята противоположност. Това е стадий на енергийно превръщане. Процесът на махалото. Когато махалото е в крайната дясна точка или в крайната лява – това са крайните състояния на дуалността. Когато е в средна точка, дуалното състояние е уравновесено. Но без движението на махалото в крайно дясно състояние, няма да има крайно ляво. Това е взаимосвързано.

На нас ни казват, че дуалността се изтрива, значи можем да спрем движението на махалото?

Да се спре движението е невъзможно, само ако вземете решение да се върнете към Източника и да разтъждествите индивидуалното си съзнание. Всяка твоя мисъл или въпрос е движение на енергиите ти. Всичко във Вселената се движи. Но не само физически и линейно. Всичко е движение. Затова не можете да спрете движението на махалото, но можете да се научите да го управлявате съзнателно.

Във всяко от крайните положения на махалото преобладава определен вид енергия, тази същата енергия на разпада и енергията на съзиданието. При балансирано използване на тези енергии се извършва творението на новото. За да се изсече скулптура от камък, трябва не само да се твори, но и да се разрушава камъкът. Досега не умеехте да управлявате тези енергии съзнателно. Всичките ви съзидания и разрушения ставаха хаотично, махалото ви беше неуправляемо, следващото му движение не зависеше от волята ви, а от колко силно е било предходното движение. Т.е. махалата ви нямаха цел, някаква стратегия на движението. Сега е време да се научите да ги управлявате.

Имаме теория, че в света съществуват махала, които се подхранват от енергията на масите и въвличат хората в разни процеси на енергоотдаване. Искаш да кажеш, че тези махала ги създаваме ние?

Да тези махала ги създавате вие. Не може да бъде по друг начин в зоната на свободната воля. Много продължително време се опитвахте да оправдаете постъпките си с намесата на странични сили, които и да са. Всичко, което се случва във вашия свят, става с позволението на всеки от вас. Тези махала, за които говориш, са колективните махала на възприятието. Ако беше сама, твоето енергийно махало ще се люлее само от твоите енергийни импулси. Но твоето махало е част от колективното махало, при това е зависимо от включването ти в някакво общество.

Това, което наричате егрегори, се подкрепят и от индивидуалното движение на махалото ти. Задачите на въплътените ви учители и йоги е точно да се избавите от въздействието на тези енергийни структури. Точно затова са се стараели да се уравновесят. Но съществува и друг път – да се научите да управлявате тези процеси. Както спортистите използват силата и посоката на вълната или на снежната лавина, така и всеки от вас може да се научи да управлява енергията на съзиданието и на разрушението, които заедно съставят мощната сила на творението.

За целта е необходимо да сте осъзнати във всяка една точка от махалото. Не можеш от крайно ляво положение на махалото (разбира се, имам предвид енергийните процеси), да прескочиш в неговото крайно дясно положение, но използвайки многочислените системи от махала във вашия свят, можеш да прескачаш на най-различни точки от съприкосновенията с твоята енергийна структура с позициите на махалата на другите енергийни структури.

На този принцип е построено и придвижването в пространството от точка в точка, просто използвайки силата и направлението на вълната. И преминавайки през равновесната точка, не можеш да прекъсваш движението на махалото, но използвайки натрупаната енергия, при навлизането в равновесната точка, можеш, все едно, да го обърнеш обратно и от крайно дясно положение на махалото, преминавайки през равновесната точка, да се върне отново в крайно дясно положение и т.н.

Освен това, понеже си многомерно същество, твоите махала също са многомерни, т.е. имат множество страни. Представи си монета, която има не само две страни, а множество и всичко това е една монета. Движението на махалото ти се отразява по различен начин в страните на монетата. И ако се научиш да използваш посоката и силата на отражението при всяка страна на монетата, ще можеш да пътешестваш по всяко измерение и посока. А също да използваш тази енергия за творчество.

Да пътешестваме по всяко измерение?

Да. И сега го правиш, но физическото ти тяло не може да възстанови и да помни тези вериги, затова ти се струва, че живееш в един свят. В действителност, живееш в много светове, на всички страни от монетата. Животът ти сега е накъсан и ограничен по продължителност. Т.е., живеейки на един участък, не преминаваш плавно на друг, а прескачаш и връзката се губи. Затова не помниш.

Казваш, че наближава точката на квантовия разпад. Това свързано ли е някак с махалата?

Да. На вас все пак се удаде да синхронизирате движението на много от вашите махала, и ако това продължи, ще позволи да се извърши квантовият скок. Т.е. идеалното движение на всичките ви енергийни махала трябва да се синхронизира в една точка и обединената енергия позволява да се направи изхвърляне или скок.

Какво е необходимо, за да се научим да управляваме махалата?

Сега не можеш да управляваш всички махала. Целта на експеримента не е да ви застави да избирате между дуални позиции, а да се получи в резултат от взаимодействието на два полюса нов вид енергийно развитие, скокообразно квантово развитие и да се научите да го управлявате. Част от цивилизациите са преминали вече през този опит и вече може да се говори за някои закономерности.

Сега всеки от вас може и е длъжен да се научи осъзнато да изгражда система от махала и да използва получаваната при това енергия в определени от него посоки. Например, когато заедно с всички гледаш хумористично представление, отначало си отделена и не си вградена в махалото на зрителната зала. Но с напредването на представлението, заедно със смеещата се тълпа, започваш и ти да се смееш, на едни и същи места. Ефектът на тълпата е един от резултатите от ефектите на махалото. Получавайки допълнително емоционално-енергиен заряд на хумористичното представление, използваш неосъзнато ефекта на махалото, в действителност, точно за този ефект отиваш на представлението. Това е най-простият възможен пример. По сложен е ефектът от съвместните молитви и медитации, когато обединените енергийни импулси на някакво общество се използва от всеки негов член за повишаване нивото на съзнание.

Системата от махала е много разклонена. Да кажем, когато молиш за нещо Бог, прочитайки известна на всички молитва, използваш съзнателно насочената енергия на махалата за възнесение. Точно затова имате тематични молитви, в които не просто е заложена енергията на махалата, а енергия насочена за реализирането на определена цел. Но, разбира се, има и примери за използването на енергията на махалата за негативни цели. Това е масово нагнетяване на агресия в тълпата.

А сега си представи, че махалото работи като вълна, т.е. насочва и усилва движението и свойствата. Представи си, че редом са две махала, от които произлизат вълни. Сливайки се, тези вълни образуват определен вълнов вектор. Можеш да го наблюдаваш във вода, когато се сблъскват две разнопосочни вълни. Ако са насочени в една посока, вълновият ефект се усилва, ако са в разни посоки, отслабва и посоката на движение се променя. Същото се случва и с вас.

Съзнанието ви сега е взаимодействие на вълновите ефекти от милиони махала. И действието на всички учителски системи през хилядолетията са били насочени към синхронизирането на тези движения, за да се насочи в единно русло за развитие. Всяка страна, братствата на лявата и дясна страна, действат самостоятелно и се опитват да насочат човечеството към определен вектор на развитие. И сега е настанало време, когато е постигната известна синхронност.

От една страна, тази синхронност вече е достатъчно силна и не може да бъде спряна, както не могат да бъдат спрени милиони махала, които работят синхронно, в едно направление. От друга страна, не достига малък решителен скок в енергията, допълнителен импулс за преход в квантово състояние.

Много хилядолетия отделни същности са достигали до такова ниво на осъзнаване, при което са можели еднолично да променят системата от махала и да направят индивидуален скок. Масовото ви съзнание не беше готово за това. Сега настъпва такъв момент, когато е постигната максимална синхронизация на системата от махала в енергийните ви структури, това, което наричате синергичен ефект. Това ще позволи да се извърши скок в осъзнаването за повечето хора.

Нима цялото човечество е готово да повиши вибрациите си до ново ниво на съзнание, ние сме толкова различни и се намираме на разни нива на развитие?

В това се състои и ефектът на махалата. Ако едно до друго се люлеят две махала, рано или късно се синхронизират, именно следствие вълновото взаимодействие. Ако са равни по сила, то синхронизацията ще даде нови показатели в движението. Ако са различни, по-слабото махало ще се приспособи към по-силното. А ако силният механизъм е управляем, може по този начин да настройва много по-слаби махала. Освен това, настройвайки към себе си по-слаби махала, усилва общия вълновия ефект.

Искаш да кажеш, че като цяло, човечеството се е изравнило и е могло да се синхронизира в енергийното си движение на осъзнаването?

Искам да кажа, че по-силното малцинство е синхронизирало по-слабото болшинство от вас. В това се състои уникалността на този период. Но не ви достигат прагови значения за движението напред.

Каза, че повечето от хората са могли. Означава ли, че не всички ще преодолеят бариерата?

И да, и не. Представи си махало в неутрално ниско (или високо) положение, където се намира бариера във вид на сито или мрежа с малки клетки. Мрежата, разбира се, е енергийна, както всичко в света. През тази мрежа могат да преминат вълни с определени характеристики, останалите не. Но вълните, насочени към тази мрежа, не се движат хаотично, а насочено, съобразно с ефекта на махалото. Част от вълните преминават през мрежата, част не.

Но в процеса на движение на махалото, непреминалата част все повече се синхронизира с тези вълни, които преминават през бариерата. Така, рано или късно, преминават всички. Ако си представиш, че и самата мрежа/сито също взаимодейства с енергийните системи на тези, които преминават през бариерата и се променя, то може да се получи обща представа за процеса.

Значи някаква част от хората вече е преминала?

Засега в единичен режим. Синергичният ефект към настоящия момент е натрупан и започва да се проявява. Може да се каже образно, че всички вас ви увлича една обща вълна.

Да се върнем към квантовия разпад. Предадоха ни, че ще бъдем архивирани, сгъстени и след това разгърнати от другата страна. Ти говориш за преминаването през енергийна мрежа.

Когато енергията на махалото достигне нулево значение, тя е натегната като пружина, което дава възможност за разгръщане от другата страна. За такова сгъстяване става въпрос. Тези, които могат да се осъзнават на всяка точка от движението на махалото и при това могат да управляват енергията си, ще възприемат процеса на сгъстяване. За повечето ще стане неосъзнато.

Но нас ни учиха, че трябва да излезем извън пределите на въздействие на махалото.

Да излезете извън пределите за вас е невъзможно. Състоянието на равновесие във вашия свят винаги е ограничено по време. Просто има различни нива на равновесие и въздействие на махалото. Ако се представи класическият модел на махалото, то колкото по-близо си до точката на фиксация в структурата на махалото, толкова е по-малка амплитудата на люлеене, а колкото си по-далеч, толкова е по-голяма. Да се излезе извън пределите на махалото, е да се окажеш в точката на фиксация, където амплитудата е равна на нула. Това положение е кратковременно, в него времето също се нулира и ритмичността липсва.

Ако умееш да управляваш енергията на махалото, това не означава, че управляваш движението му. На теб е подвластно само личното ти махало. При останалите, можеш само да се движиш, да прескачаш на различни точки от другите махала и по този начин да се придвижваш в нужното направление, в пространството и времето, използвайки минималните и максимални амплитуди в движението на разните махала.

Какво е необходимо, за да се научим на това?

Пълна осъзнатост на своите действия. Осъзнатост означава разбиране на процесите, които се случват и умението да ги фиксирате. Т.е., когато наблюдаваш движението си в определено махало, трябва да фиксираш възприятието си в този момент, да осъзнаеш състоянието на телата си, за да може в случай на необходимост, да повториш всичко това.

Очакват ви велики събития. Грандиозни по мащабите си. Новата ера започва сега във всеки от вас. Светлината е на път към сърцата ви и запълва пространството около вас. Дори вашите крачки да не са особено бързи сега, но нищо не може да спре процеса. През декември 2012 преминахте през прага, точката, от която няма връщане, но множество тенденции забавиха движението ви и дори известно време се наблюдаваше спиране на движението ви към новия свят. Но това спиране даде възможност на мнозина от вас да осмислят ставащото и да приемат слънчевите шаблони в сърцата си, да ги изпият докрай и да включат дълбоките кодове за активацията на вашите тела. Сега е настанало времето. Пред вас са прекрасни върхове на битието. Очаква ви удивителен свят, който за мнозина е реална мечта. Забравете негативните си очаквания. Увлекателното пътешествие във вас самите започна.

Днес, както никога, е необходимо съзнателното ви участие в ставащите процеси. Това съзнателно участие помага на всеки да възстанови веригата на възход към Духа.

http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6695
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1016842МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments