Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Урок 10 ~ Беседи с Твореца : Град на Светлината и град на тъмнината - Уроците на Творението

Урок 10 ~ Беседи с Твореца : Град на Светлината и град на тъмнината - Уроците на Творението

Град на Светлината и град на тъмнината

Какво ни е необходимо за да станем творци от по-висок порядък?

Знаете, да промените вибрациите си на по-фини. Творението е управление на световната енергия. За да я управлявате трябва да имате инструменти. Инструментите са вашите тела. Но сега те вибрират на ниска честота. Това може да се сравни с решето с големи дупки, през които изтича енергията, имате дори такъв израз – да носиш вода в сито. Т.е. не можете да удържите енергията и да я фокусирате, защото вибрациите ви не го позволяват. Колкото повече повишавате вибрациите си, толкова по-малки стават дупките на решетото, толкова повече енергия можете да задържите, а следователно, да създавате от нея форми.

Твори мисълта ви, която също е енергия, но ваша, индивидуално оцветена. А творение се извършва от енергията на пространството, фактически, от мен. Самото творене се заключава в следното, взимате енергия от пространството и със силата на мисълта си (от определен вибрационен порядък) и придавате форма, ограничавате я съответно. Границите на формата имат вашия заряд, от енергията ви. Същността на формата е световната енергия. Постепенно, в резултат на енергообмена, цялата форма придобива качествата на граничната енергия или тези качества, които й зададете.

Казвал си, че създаваме границите, а след това запълваме формата с енергия.

Това е още един метод. Във Вселената не съществува празно място. Енергията извън контура се стреми да го запълни, т.е. да запълни празнината. Това са два процеса. Първия, се нарича разширение, когато енергията отвътре се стреми към енергията на контура и се стреми да го разкъса. Втория, е свиване, когато енергията отвън се стреми да го запълни или да свие контура. И двата процеса се използват в обкръжаващата те природа.

Същността, която е повишила вибрациите си до по-високо състояние, придобива умението да твори от енергия разни обекти. Но трябва да разбирате, че нямам предвид само същности, избрали за своя основна енергия любовта. Но и тези, които са избрали противоположната енергия. Те също стават творци.

Тогава се получава, че хората избрали енергията на любовта, строят новата земя за преход в пето измерение, а тези избрали ненавистта, също си строят нов свят за преход в пето измерение? Получава се, че дуалността се запазва напълно в пето измерение? А ни говорят за Светлинни градове.

Да, действително е така. Но е взето решение да се разделят тези два свята. Тези от вас, които устойчиво са избрали енергията на любовта, преминават в пето измерение, в Светлинните градове. Другата част преминава в друга реалност, ще я наречем за да е разбираемо – град на тъмнината.

В действителност, това са разни енергии. Всеки от вас си избира своя опит и той е еднакво ценен за Вселената като нов опит. В това се състои великия експеримент. Енергията е била разделена на два антипода, които са се стремили един към друг, и се отблъскват един от друг. Така се осъществявало развитието, чрез борбата на противоположностите. Вие имате лозунг: „Оцелява най-силния“. Но се оказва, че няма най-силен. Има избор, предпочитание.

Знам, че е прието сред вас да се смята, че доброто винаги побеждава злото. Това не е съвсем правилно понятие. Доброто и злото са двете страни на медала, но във Вселената ви, те са изкуствено съвместими. И всичко, което се създавало от доброто, се разрушавало от злото. Такава система се оказала неустойчива. Това може да се наблюдава в многовековното ви развитие като раса. Много често сте се унищожавали сами себе си.

Човешкото същество е устроено така, че доброто и злото, т.е. различните енергии, практически са по равно и задачата е в това, да се уравновесят двете начала и да се получи неутрална енергия на ново ниво. Точно това се е случвало с адептите ви, които с различни практики са се стремили към просветление. В действителност, това е процес на уравновесяване на различни енергии и той е продължавал десетилетия. Толкова силни са били началата във всеки от вас.

Сега, сред вас има повече напълнени с енергията на любовта и такива, които са напълнени с енергията на ненавистта или на страха. Настанало е времето, пак да се разделят тези енергии и да видим, какво ще се получи от това. Вие ще се разделите на две части, като двете страни на един медал. Точно това се има предвид, когато ви говорят, че в пето измерение ще преминат всички. Тази част от вас, която все още не е направила избора си, ще се наложи да го направят, но изборът им може да продължи безкрайно.

И какво следва след това?

Засега никой не знае. Вашата уникалност е в много неща. В това, че във вас има заложена информация за цялата Вселена и засега не е ясно, как ще се възползват хората от света (Светлинния град) и антисвета (града на тъмнината). Вие имате уникално съчетание на разум и чувствителност, което го няма в другите раси. Уникална амплитуда на чувствата и тяхната спонтанност. От една страна, понякога спонтанността е неуправляема, а от друга – дава допълнителни импулси за движение и развитие.

Но на нас ни казват, че миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно, и ти би трябвало да знаеш, как ще се развиват двата свята в бъдещето. 

Да, те съществуват едновременно, но съвсем не така, както си го представяш. На теб ти се струва, че всичко е известно предварително. Но не е така. Представи си мрежа, приличаща на дървесни клони или на руслото на река, и е безкрайна. Това са вероятностните линии, т.е. линиите, по които може да се движи енергията във всички направления.

За да се получи движение на енергията, в първоосновата са необходими направления, и затова е била създадена вероятностната мрежа. Да си я представим засега в една плоскост и да кажем, е в бледосив схематичен цвят. Това са потенциалите на движението, всички, които са възможни за този момент, т.е. създадени от някого, в това число и от вас. А сега нека обградим някои от контурите на тази мрежа с ярък непрекъснат цвят – това е реалността, сегашното настояще. В зависимост от това, в коя част на мрежата ще разположиш линиите на настоящето, ще можеш да продължиш тези линии в миналото и бъдещето (преди и след основната линия).

Т.е. не можеш да преминеш в друга част от мрежата с потенциалите. Линията не може да се прекъсва. Но с продължаването движението на молива и чертаеш контур напред, линиите след молива се променят и постепенно избледняват и отново стават мрежа от потенциали. И това е в двете направления – и в бъдещето и в миналото. Т.е. формирането на вероятните линии в миналото и в бъдещето, зависят от настоящето. Например, преместила си линията на настоящето в друг сектор от мрежата на потенциалите. В този смисъл, прекараната от теб линия е бъдеще спрямо предната, които вече са се изтрили, а ти можеш да се върнеш назад в миналото по друга потенциална линия.

Но това е плосък вариант. А ако си представиш такава мрежа в обем, ще се получи още по-сложен вариант. А ако е в още повече мерности, може би ще разбереш многообразието от варианти за миналото и бъдещето.

Нима миналото не е едновариантно?

Не, просто вие помните и можете да усвоите миналото в ограничени временни мащаби, докато още не е изчезнало от мрежата на потенциалите.

А може ли да се движа по тази мрежа едновременно в няколко направления?

Да. И това се случва. Това са паралелните реалности. Те не са съвсем паралелни. Затова понякога се пресичат и във вашия свят попадат същества от другите реалности. И ваши хора попадат на други потенциални линии. И това е свобода на избора. Така премествате енергията си в произволно направление от съществуващата потенциална мрежа.

Обясни ни тогава, какво се случва в момента, от гледна точка на термините от мрежата с потенциали.

На рисунката с мрежата се открояват две най-ярки зони, да кажем със син и червен цвят, където има най-голямо струпване от потенциални възможности. Но тези зони не се разминават, а в значителна степен се препокриват една друга. И сега ще бъде създадено ново ниво от потенциалната мрежа, нещо като копие на мрежата. Все едно да разделиш две слепени идентични страници от книга. Само че на едната страница ще останат като основни сините (тъмните) линии, а на другата червените (светлите). Трети вариант е недопустим. Избора е ваш.

Но на нас ни казват, че тъмните са напуснали планетата. А как стои въпроса с планетата? Тя също ли се раздвоява?

Това не е раздвояване, говорих за две страни на медала. И не става въпрос само за Гея, а за цялата ви Слънчева система.

А нима антисвета не е съществувал винаги и сега ли съществува?

Съществува. Помниш ли, говорих за двама първотворци. Те създали два свята. Две копия, но противоположни. Огледални, две страни на медала или двете страни на света. Но това не означава, че антисвета е построен изцяло на енергията на ненавистта. Там има разни видове енергия. Но те са противоположни на енергията, която наричаме любов, която също има много разновидности.

При експеримента дуалността не е била изкуствено създадена. Просто част от енергията на антисвета е сменила своята полярност и била вкарана във вашия свят. Сега се връща обратно обогатена и променена, това ще даде тласък в развитието на антисвета, всичко е паралелно. Някога енергията на антисвета се е вляла във вашия свят и е дала тласък в неговото развитие, сега протича обратния процес. Енергията постоянно преминава от свят в свят и променя свойствата си, като по този начин създава нови направления в развитието на свой спектър от света.

Не може да се каже, че в този смисъл експеримента е удачен. Получава се, това е прогонването от рая - когато в нашия свят е проникнала енергията на антисвета?

Съдиш за удачността и неудачността от човешка гледна точка. Всичко е резултат. Неуспешни опити няма. Системата стана по-устойчива и придоби нови качества.

Това означава ли, че в новия свят, в Светлинния град, няма да има дуалност?

Тя ще съществува в намалена полярност. А след това новия Светлинен град отново, рано или късно, ще се раздели на две полярности: град на светлата светлина и град на тъмната светлина, и така до безкрайност. По такъв начин се изтрива дуалността, понеже не може да бъде унищожена наведнъж.

И кога Светлинния град ще се раздели на две полярности?

Това зависи от самите вас. Ще се случи при прехода от пето в седмо измерение. Ще се случи същото, както сега, отначало част от вас ще повишат вибрациите си до шесто преходно измерение и след това ще се реши, кой път е най-вероятен. А временните характеристики зависят в голяма степен от вас. Можете да преминете през това ускорено, повишавайки съзнателно вибрациите си, като се променяте. Сега ви е необходим галактическия лъч на Централното слънце, който е усилил и повишил с полутон вашите вибрации.

От къде се взема галактическия лъч?

Това е енергийното дишане на Вселената, резултат от сливане на енергии с различни качества и тяхната трансформация. Откъде се взема дишането на твоето физическо тяло? Галактическия лъч е моя дъх, моето издишване.

Значи има и вдишване, обратния процес?

Да, разбира се, всичко е подобно. Аз вдишвам, както ти е известно, еманациите на всичко съществуващо, преработвам ги, и ги издишвам като по-хармонизирана енергия, което дава възможност да се подобрят вибрациите на другите същности, създадени от мен.

Каза, че новия свят, рано или късно ще се раздели на два лагера. Означава, че града на тъмнината също ще се раздели?

Да. Правилно си разбрала. Симетрия в творението. Тя е присъща на всичко. Градът на тъмнината ще се раздели на град от тъмна тъмнина и град от светла тъмнина. А след това града на светлата тъмнина ще стане обратната страна на града от светла светлина. А града на тъмната светлина ще стане обратна страна на града от тъмната тъмнина. Разбира се, всички названия са условни. Вече споменах, че нямам предпочитания. Всеки от вас ще получи това, към което се стреми. Това е закон.

Общувах с енергийните цивилизации, привлечени за осъществяването на прехода. Те казаха, че всички ще преминем в антисвета, където електроните и протоните си сменят зарядите. А ти казваш, че в антисвета ще преминат тези, които са избрали енергията на ненавистта.

Въпрос на терминология. Под „анти“ имах предвид противоположност на тъмнината и светлината като енергийни характеристики. Изобщо, при вас съществува пълно объркване в термините, затова е трудно да се разберем. При вас тъмнината е едновременно непроявеното и енергията, която има противоположен заряд на любовта. Непроявеното има неутрален, неактивен характер. Всичко проявено има повече или по-малко активен заряд. Понеже при вас е дуална система, т.е. два полюса от заряд, към които се стреми определен вид енергия: полюса на разрушението (да го наречем така за по-ясно) и полюс на сътворението. В действителност, движението и на едната и другата енергия, е все развитие.

Под разрушаване разбираме не просто счупването на нещо, а скокообразно развитие, взривно, когато новото се появява по революционен път. Това може да бъде сравнено с птичето, което или разбива черупката на яйцето и се излюпва, или не му достигат силите и не се ражда. Като противоположност, енергията на съзиданието не е напълно строителство на новото, това е развитие чрез мека трансформация. Не чрез преодоляване, а чрез течение. Реката няма необходимост да си прекарва русло, тя прониква през всичко отвори и цепнатини.

Във вашия свят, и двата вида енергии присъстват изначално. Точно така е била замислена новата реалност при експеримента: обединяване енергията на разрушението с енергията на съзиданието. Семката преди да израсне, пробива с помощта на енергията на разрушението земята и се появява на слънчева светлина, а след това започва да действа енергията на съзиданието (трансформацията) и под действието на слънчевата светлина се трансформира в растение с всичките стадии на развитието му. Можеш да наблюдаваш тези метаморфози във всичко около себе си.

Това, което наричате кинетична енергия е натрупаната енергия на разрушението. Енергията на нулевата точка е енергията на съзиданието. Всичките тези термини, все едно не предават точния смисъл. Електрона има отрицателен заряд, а протона положителен. Но ти не казваш, че електрона е тъмен елемент. Когато се постига равновесието на две сили, това което наричате тъмнина и светлина, тяхната симбиоза дава мощен инструмент за развитието на света и отделните му елементи. Всичко е било замислено така, че два вида енергии, достигнали пълно равновесие, се превръщат в нов вид енергия – двуполюсна. Но във вашия свят така и не бе постигнато равновесие.

Говорейки за разделението на вашия свят на свят и антисвят, имам предвид разделянето на два полюса от протичаща енергия. По вашите понятия, при физиците ви, антисвета е свят с противоположни характеристики, а именно зарядите на елементарните частици. В антисвета всичко е огледално. Но светлината и тъмнината не са огледални елементи, не са отражение една на друга, макар да имат разни характеристики. Във вашия свят електрона се върти около протона и това е характерно за всички вещества, и съответно за цялата енергия, от която се състоят. Т.е. вътре в този свят, където електрона се върти около протона, е проведена промяна на поляритета. В антисвета протона се върти около електрона и това променя свойствата на материята и енергията, променя посоката на протичане и развитие. Казвали са ти: следствието в антисвета ражда причината, действието ражда целта и т.н. Всичко е огледално, наопаки.

Цялата ваша галактическа система преминава на нов рубеж на развитие – в огледалния антисвят. Говорили са ти за ефекта на люлката или на махалото: люлката се залюлява и на определен етап, енергията на люлеенето е достатъчна за да се извърши прехвърляне. Да се премине през амплитудата на люлеенето, да се преодолее прага на максимума, за да се скочи в другото пространство. Ако разделиш кръга по средата на две равни части, то отдолу ще е света с максималната амплитуда на люлката, а отгоре е огледалния свят, където се извършва прехода.

Но преминавайки в огледалния антисвят, се разделяте като на два лагера: условно казано светъл антисвят и тъмен антисвят. Съответно, процеса на преобръщане се съпровожда от два вида енергийни цивилизации, със сходни енергии. Беседва и с двата вида и не разбра веднага, че са различни.

Получава се, че в антисвета се пренасят и дуалните светове. Там вече има ли дуалност или тя се появява с нас?

Правилно си разбрала, но всичко е много по-сложно. В антисвета всичко е огледално. Какво е това дуалност? Разделение на две противоположности. Съответно, в огледалния свят тези противоположности си сменят заряда и не се отблъскват, а се сливат. Т.е. там има антидуалност. Затова там няма обединени противоположности, както във вашия свят, а са слети като двете страни на медала, като една част. Трудно е да се разбере сега с термините на дуалността, но това е противоположен процес. По този начин експеримента с дуалността навлиза в нова фаза – не разделение, а сливане.

Значи душите трябва да направят окончателен избор, след което този свят ще се раздели на две половини, които никога повече няма да се срещнат?

Във Вселената не съществува понятие „никога“. Повечето души вече са направили избора си и избора не е в решението, а в напълването с определени енергии. Помниш ли, говорихме, че хранейки се с определени енергии, започвате да придобивате качествата на тези енергии. Хората също. Но това не е разделение завинаги. Първо, всеки от световете е обратната страна на другия и съответно са възможни преходи. Много от вас пътуват на сън в антисвета, понеже всичко е взаимосвързано.

Второ, тези, които развият достатъчно енергийното си тяло, ще могат да пътешестват по свой избор, от свят в свят. За целта са нужни определени характеристики на светлинното тяло. Способност моментално да променя поляризацията си и да се връща в изходна форма. Трето, избора никога не е окончателен, през цялото време може да го промените, понеже сте в зоната на свободния избор. Просто при условие, че същността, да кажем, основно се състои от тъмна енергия, създава трудност за промяна в противоположност. Но вече говорих за тези, които ще могат да управляват поляризацията на телата си. Такива същности ще могат да пътешестват между световете.

Какво е необходимо за да се научим да променяме поляризацията на тялото си?

Като начало, да контролират движението и да уравновесят напълно в себе си двата вида енергия – това дава възможност за смяна на полюсите. Ако твоите тела имат неутрална енергия, можеш все едно, да включиш положителния и отрицателен заряд, разблокирвайки тази част от енергията. Проблема е в това, че при равновесие, двете енергии се държат една друга, като везни в равновесие. Ако се освобождава един заряд, необходимо е умение и сила да се удържи другия.

Не разбрах. Ако същността вибрира с енергията на разрушението, т.е. с тъмна енергия, тя сама придобива характеристиките на тази енергия. А мислите й? Т.е., как може светло същество, съществуващо на любовните енергии, да промени полюсите си. Получава се, че ще активира в себе си тъмните енергии, които са малко количество в него, и как от това ще се променят мислите и намеренията му?

Това е друго. Сред вас има и ще има три типа хора: тези, които са избрали светлината и се състоят основно от светлина, такива, които са избрали тъмнината и състоят основно от тъмнина, и такива, при които светлината и тъмнината са по-равно. Сред тези, които са събрали основно светлина или тъмнина, ще има хора, които ще могат да уравновесят тези две качества. Например, в човека, условно, има 80% светлина и 20% тъмнина. Той преминава в града на Светлината. 20% светлина неутрализират 20% тъмнина, а 60% светлина може да използва за промяна на поляризацията, за преместване в другия свят. В действителност, най-трудно е на тези, при които светлината и тъмнината са по равно. Такива хора са повечето и те няма да могат да пътешестват между световете.

Но ако в човека има 60% светлина и 40% тъмнина, то само 20% може да се използва за преполяризиране. Нима няма риск, че след посещение на другия свят, да не може да се завърне в изходното състояние и да остане в тъмнината?

Риск има. Затова е необходим пълен контрол над телата. Но също има вероятност, човек от тъмнината да остане в Светлинния град.

Ако два противоположни свята съществуват един до друг, нима не могат да воюват? Имам предвид, че за хората от тъмнината е обичайно състоянието на насилие и разрушение.

За да могат хората на тъмнината да воюват във Светлинния град, трябва да преполяризират част от своята енергия, за да проникнат там. Съответно, ако дълго пребивават в това свое ново качество, може да приемат качествата на светлината. Енергията на светлината е пасивна, не притежава разрушителни свойства и не може да се използва за разрушение. Ако рязко си върне своите енергии в изходното състояние, намирайки се в Светлинния град, то веднага автоматически ще го изхвърли, по закона на притеглянето на подобното. Такава е защитата от самите вас. Но вие сте изобретателна раса, навярно ще измислите нещо.

И какво, ще има две правителства на световете, които ще водят преговори?

И това е възможно. Във всеки свят има своя йерархия. Ти си запозната с йерархията на светлината. Има и йерархия на тъмнината. Сред тъмните йерарси има достатъчно развити същности, които разбират, че разрушавайки всичко, не постигат нищо.

Получава се отново дявол и бог, ад и рай, нищо не се променя?

Много неща са се променили. По-рано дуалният избор е бил несъзнателен. Сега е осъзнат. Преди, не сте можели да управлявате състоянието си, сега се учите на това съзнателно. Ад и рай са ваши понятия. Вече говорих, че с развитието на двата свята, дуалноста ще се изтрива и всеки свят ще тръгне по свой път на развитие. Енергията на разрушението е необходима на Вселената за промяна. Но трябва да умеете да управлявате тази енергия и да я насочите към развитието на Вселената.

А как си представяш съществуването в зоната на свободна воля? За да може да се избира, трябва да съществува нещо противоположно. Ако има избор за развитие, как мога да ви налагам да изберете любовта и светлината? Това е ваше решение.

Ако протона и електрона си променят зарядите, как ще се променят физическите ни тела?

Ще станат огледални. Да кажем, сърцето ще бъде отдясно. Понеже гравитацията ще се замени с левитация, понятията горе и долу ще се променят и практически ще загубят смисъл. По различен начин ще циркулира кръвта. В процеса на левитация ще се променят белите дробове и бъбреците, които отговарят за тези процеси. Променя се храносмилателната система. Ще се появят, по-точно ще се активизират отново центровете за енергийно хранене във вашето тяло. Свойствата на кожата също ще се променят, понеже се променят температурните характеристики.

Ако левитация ще замени гравитацията, какво ще стане с атмосферата на планетата? Как ще се задържи на Земята? 

Гравитацията е разновидност на енергията на любовта, не си ли се замисляла над това? Това е привличане. Същото изпитвате, когато се влюбвате. Въздуха ще се удържа от вашата енергия на любовта и енергията на Гея. Т.е. този процес ще стане осъзнат. В началото, ще ви е необходим въздух, както и на растенията. Постепенно дишането ще се промени. Ще започнете да дишате прана и растенията също.

Между другото, растенията ще променят своя цвят. Защото в основата няма да е вече процеса на фотосинтеза, както е сега, даващ устойчив зелен цвят. Ще се появят други оттенъци: от виолетово до златисто. И оцветяването на растенията ще зависи от моментното им енергийно напълване, т.е. ще променят цвета си в зависимост от количеството прана, която са поели. Очаква ви удивителен многоцветен свят.

Зрителната система ще се преустрои. Ще започнете да виждате с вътрешното си зрение в разни диапазони, например, в рентгеновия диапазон, да виждате в инфрачервения спектър и изобщо излъчването на всяка енергия, да чувате ултразвука и т.н. Този преходен период за преустройване на телата, ще продължи по вашите понятия, около 100 години.

А безсмъртието? Ще бъде ли постигнато?

Какво наричате безсмъртие? Съществуването в сегашното физическо тяло? Телата на някои от вас са достатъчно износени и не са много пригодни за съществуване в новия свят. Телата ще се преустройват на силициева основа, това вече ви е известно. Силициевите тела са по-здрави и могат да съществуват хилядолетия. С всяко ново тяло се увеличава възможната възраст на неговото съществуване. Но това не е още безсмъртие. Високоразвитите същества сами избират, в какво тяло да вместят духа си. Това за вас е предстоящо.

ИзточникМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments