Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Планетарна Меркаба Формация - 29 Юли и 25 Август 2013

Планетарна Меркаба Формация - 29 Юли и 25 Август 2013


На 29/30 юли 2013 г., планетите ще се приведат в шест-лъчева звезда, често наричана Звездата на Давид. Синергията на тази формация ще активира Звездата на Давид, образуваща енергична противоположно въртяща се Меркаба.


На 25/26 август 2013 г. втора Звезда на Давид и енергична противоположно въртяща се Меркаба ще се формират от планетарни подравнявания.

Тези формации ни помагат да преодолеем разделението между личността и Душата, тъй като те създават мост към Духа - чрез нашите Сърца ... в крайна сметка те ни помагат да утвърдим Рая - тук на Земята.

Тези Меркаба портали предоставят възможност на човечеството да преодолее страха, болката, борбата ... и да разшири съзнанието си отвъд ограниченията наложени от култури, фамилни и обществени системи от вярвания.

В този момент имаме възможност съзнателно да окъпем всяка клетка на нашите физически тела в Течните Леки Свещени Кодове, които се насочват от тези планетни образувания, за да настроим (квантов скок) нашата ДНК с по-високи нива на резонанс.

Ефектът от тези образувания ще бъде събуждането на нашите "Тела от Светлина" към по-висок потенциал на осъзнаване ... така че да можем да мислим, да бъдем и да живеем живота си отвъд догмата на страх, която виждаме на Земята днес. От това място на събудено съзнание, ние можем да решим проблемите на Земята днес и да създадем състрадателно и радостно глобално общество от хора, благоговили целия живот на Земята като предци на бъдещите поколения.Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com


Прочети още:МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments