Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Космически Портал

Космически Портал


Портали съществуват във всяка форма и на всяко ниво на осъзнаване. Портали съществуват във всички времеви линии и измерения. Порталите могат да бъдат едва доловими, очевидни, скрити и тайни. Портала предлага влизането в друго измерение, друго състояние на съзнанието, друга реалност или холограма. Материята и тъканите от вашите планетарни енергийни полета са преплетени с портали.

Човешкото тяло има множество портали; името, което е дадено на тези телесни портали е "чакра-чакри". Това са портали през тялото, чрез които енергията и информацията се придобиват. Те се отварят и затварят подобно на лещите в камерата .

Тези портали са връзките със звездите. Те са рецептори на честоти от планетите, луната и звездите. Те също получават данни от други хора. Всеки път, когато двама човека се се срещнат, техните портали / чакри обменят информация на дълбоко фино ниво. Това се случва през цялото време на всички места с всички.

Съзнанието на сърцето, енергията в областта на сърцето е връзката с божественото и самият живот. Сърцето е портал към звездите. Сърцето е врата към всичкото знание и благополучие. Сърцето е мислещия / усещащия / знаещия аспект на многомерните звездни хора.

Сърцето е космически портал за всеки отделен човек. Това е седалището на уникалната ви самоличност. Чрез отвореното любящо съзнателно сърце всички неща се разгъват и всички тайни са решени.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments