Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Разликата между Съзнание и Безсъзнание

Разликата между Съзнание и Безсъзнание

Самосъзнание, Самоосъзнаване

Енергията, от която се състои Вселената е или съзнателна или несъзнателна. Несъзнателната енергия няма самосъзнание / самоосъзнаване, а Съзнателната енергия е наясно със себе си. Нашите тела съдържат едновременно съзнателна и несъзнателна енергия.

Нивото на съзнателната енергия се определя от това, колко наясно сме с нашето битие в настоящия момент, и калко наясно сме с нашето тяло, мисли, емоции и каквото и да се случва около нас.

Съзнанието съществува в неподвижния център на всичко, което се движи. При хората, съзнанието е будно, а при животни, дървета и скали е спящо.

Хората са наясно с тяхното съществуване, докато животните, дърветата и скалите не са наясно със съществуването си. С други думи, животните живеят в тяхното съществуване, но те не са запознати с него, хората също живеят в тяхното съществуване, но за разлика от животните, те имат способността да се запознаят с него.

Съзнанието произтича от самостоятелното наблюдение на това, което е, независимо дали това е мисъл, емоция, или физическо усещане.

Съзнанието включва всичко, което правим с намерение. Безсъзнанието включва всички неща, които правим, без да се замислим - като дишане, ходене, и говорене.


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments