Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Слънцето в Теб, време е за Квантовия Скок

Слънцето в Теб, време е за Квантовия Скок

време е за Квантовия Скок


Слънцето в Теб


Ние сме Едно голямо съзнание, разпокъсано в милиарди различни същества, фрактали на Сътворението. Като фрактали ние вече въплъщаваме във всички наши органи цялото Творение. Ние сме това, което сме, няма нужда да правим нещо за това, за да се случи. То Е и винаги ще Бъде. Разликата е само между това да го Знаем ... и да Сме.

Пътят на пробуждането трябваше да се извърви с помощта на познати средства, стъпка по стъпка. Сега достатъчна част от колективното съзнание е готово да направи "Стъпка - Квантов Скок", сега отново се появява естествения поток на информираност и спомняне.

Това е смисълът на битието, чувството за цялостност, чувството да знаем, че всичко започва вътре в нас, че всичко е това, което е.

Следващия път, когато медитирате, помолете за помощ, работете с енергията по какъвто и да е начин, нека тя идва от Вас, а не към Вас. Когато идва от вън, тя поддържа ума в идея за разделение. Тя създава необходимостта да сте "Там", за да я получите. Използването на Творението от вътре "Във Вас", обединява истинската си същност с вас, като Съ-Твореци на реалността.

Цялата Вселена е вече във вас, всичко, което е било и някога ще бъде е във вас СЕГА. Вижте проявата на Творението отвътре навън, то излиза от Вас, вижте помоща, която търсите идваща не от някъде другаде, а от Вас. Използвайте ума си така, че да не отделяте себе си от Творението, а да бъдете със Съ-Знание на Съ-Творци.

Позволете лъчите на светлината да идват от вътре и да се разширяват във вас и от вас. Поемете отговорност за Творението и Съ-Творението. Времето е СЕГА. Яйцето се разчупва отвътре навън за раждането на нов живот. Яйцето е Ваше, както е решението да зародите Живот.


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments