Мисъл за Деня - 8 януари 2013 гМисъл за деня - 08.01.2012 г.


Има нещо в света, което нас ни спъва – то е онзи неорганизиран свят. Има една лоша страна в хората, че човек, като стане учен, не иска и другите да станат учени като него; като стане силен, не иска да станат и другите силни като него. Ако и другите са силни, ще дойде едно състезание – ражда се неразбирането в живота: не се кооперират да турят силите си да работят като органи на Великото Цяло, но всеки човек иска да бъде като божество, че той да заповядва.

Учителя Беинса Дуно

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments