Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня - 6 януари 2013 г.

Мисъл за Деня - 6 януари 2013 г.

Учителя Беинса Дуно

Мисъл за деня - 06.01.2012 г.

Бог не мяза на човек, Той не е като нас – Той е Същество, за Когото няма противоречие. От най-лошите работи може да изкара най-добри – Той злото го превръща на добро. Каквото Му дадеш, Той ще изкара най-хубавото, няма лошо нещо за Него – Той само знае как да го направи. То е свещено! Там като дойда, изувам обущата си.

Учителя Беинса Дуно
 


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments