Истината ще ви направи свободни - Учителят и Елеазар Хараш

 

Само Истината ще ви направи Свободни

Будността пази свободата на Душата, а концентрацията дава сигурност на вътрешния живот!

Истинският живот е този, който се води в Душата. А Душата е раят в човека и всеки, който е вън от Душата си, е вън от рая.

Чистото възприятие е чист израз на Душата, то е звукът на Душата, докато намерението е още по-дълбоко, то има дълбоки корени в Духа.

Щом Словото в влязло е тебе, Духът е влязъл, защото със Словото работи самият Бог. И наистина ще дойде това, за което жадуваш, защото Бог в тебе жадува. В това жадуване Бог, човекът и ангелите се сливат. Това е жажда за най-великия принцип в Битието, наречен свобода. Но за да постигнеш свободата, първо трябва да минеш през ада. Хората на скръбта са тези, които са изгубили свободата си, защото са съгрешили спрямо Истината

Пътят на свободата изисква да се заробиш с истинска работа върху себе си. Това е най-хубавото робство. Само чрез него идва свободата. За да постигнеш свободата, трябва да знаеш нейните методи. Основният метод, това е Истината. 

Учителят и Елеазар Хараш за Истината, Любовта и Мъдростта

"Истината ще ви направи свободни." 

Тя премахва всички ограничения без изключение. Истината е най-могъщата сила, защото в нея е пробудена най-висшата енергия, която е съчетание от Любовта и Мъдростта. Ако Мъдростта може да проникне и влезе в човека, тогава той ще познае тайните на светлината. 

Затова Учителят казва: "Нещата са скрити само при отсъствие на светлина".

В истинската Мъдрост няма знания, няма ум, няма умуване, няма предположения. Тук е гностичното съзнание, т.е. чистото съзнание. Тука мъдрият живее в своята свобода. В тази истинска Мъдрост няма знания, а има само пълнота и безкрайност, Велика пълнота и безкрайност, преизпълненост. Когато си близо до един мъдрец, ти си близо до един неизразим свят, защото там, в дълбините му, сияе изначалната Плерома. Той не е знание, той е пълнота: ако направиш връзка с тази пълнота, задължително ще получиш нещо от дълбочината. 

Свобода без Любов е началото на безволието и злото

Свобода без Любов е началото на безволието и злото. Пътят на Голгота не може да се избегне от никого, защото тук се решава най-важният въпрос за човека - въпросът за волята. Защото, който е едно с Истината, той възкръсва. Волята в човека се усилва чрез Любовта и когато тя се усилва, злото се топи.

Според Кабала законът "Люби ближния си като себе си" е фундаментален закон. Той е подготовка за построяването на Храма, чрез който ти ставаш независим и свободен, а Храмът е условието, за да се спусне Сиянието. Храмът трябва да е построен, защото той е условието за вселяването на Сиянието. Чрез Сиянието ние се връщаме към Твореца. Според Кабала чистият е освободен от материята, от веществото. Тогава можеш да бъдеш в тяло, но си свободен. 

Апостол Павел казва: "Той прави ангелите Си силни като ветровете и служителите Си като огнен пламък".


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments