Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Бъдете Чисти и Святи ~ Учителят Петър Дънов

Бъдете Чисти и Святи ~ Учителят Петър Дънов

 

В какво се състои чистотата?

„Човек, за да има постижения, трябва да има чистота. В какво се състои чистотата? Чистотата се състои в Любовта към Бога! Когато имаш Любов към Бога, ти си чист.

При чистотата човек влиза в общение с духовния свят. Чистотата е условие за това. Хората са дошли на Земята за слуги на Бога! Те са дошли да живеят един Божествен живот.

Вътрешен живот не може без чистота. Вътрешна връзка не може да има без чистота. Не можем да бъдем в съприкосновение със звездите и с Напредналите Същества, ако нямаме чистота...

При чистотата човек, като погледне, че някой има големи знания, че е даровит, той се радва на това и не му се свива сърцето, че той няма това знание и тези дарби. И в същото време е благодарен за това, което има. Но това разбира се не ще каже, че няма да се стреми към по-горно състояние. Също така, когато види, че някой има голяма къща, радва се на това и не му е мъчно, че той няма такава.

У някои се заражда желание всичко изведнъж да схващат, което е невъзможно. Изисква се дълго възпитание и приготовление. Най-първо се изисква очистване на човешкия мозък. Казано е: „Бъдете чисти и святи!““

~ Учителят Петър Дънов ~

(из „Разговори с Учителя“)

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments