Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Народни Будители

Народни Будители

 

Народни Будители е братство от человеци

НАРОДНИ И БУДИТЕЛИ (Основни статути)

1. Народни Будители е братство от человеци, без оглед на пол и народност, които, като признават Върховната Правда, чрез безкористен живот прилагат Истината, която е достъпна като най-висш идеал, за да помогнат на своя народ да добие повече светлина в ума, мир в душата, изгодни условия за труд и живот в страната си.

2. Където и да бъде, в каквото и да е общество, предприятие, партия, учреждение, в каквото и дело да участвува Народният Будител, той винаги помни своето предназначение: да помогне за реализиране Върховната Правда между хората - и се старае да бъде неин, макар и най-малък, служител.

3. Народен Будител може да бъде всеки, който разбира горната цел; намира в себе си достатъчно сили, за да я прояви, макар и в най-малка форма, и има безкористно желание да помогне на своя народ с всички средства, които му дават условията и законите на страната и неговата собствена, любов към Братята человеци.

4. Приемането на всеки нов член-брат става под моралната гаранция и препоръка на двама по-стари членове и след даване пред всички братя следното обещание:

«Обещавам се пред себе си, моите Братя и висшата Правда, в крайното тържество на която вярвам, от днес нататък да вложа всички свои сили в безкористна работа за моя народ, като го будя за всичко добро и му помагам както и с каквото мога.»

5. Вътрешният ред и методи на работа се определят в духа на горните статути от групите и техните ръководители.

Общото направление се ръководи от Събора на Народните Будители и от старшите братя.


Времето на добрите хора иде - будни бъдете!

Любов със Светлина, Светлина с Мир, Мир с Радост!


Източник:  Изгревът - Том 20

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments