ЗА ПРОТИВОРЕЧИЯТА - ПРИ НОЗЕТЕ НА МЪДРЕЦА

 

мисли за противоречията

- Но, татко мой, знаеш ли, че откак дойдох при тебе и ми се отвориха очите да видя тия, които не бях съзирал досега, аз видях противоречията навсякъде...

Не е ли противоречие, като се казва, че Бог е Любов, а смъртта шествува в света?

Не е ли противоречие, когато се казва, че Бог е Любов, и при това злото съществува в света?

Мъдрецът се усмихна.

- В Бога, в природата, противоречие няма. Всичко, което Той върши, е добро. И доброто, и злото съществуват в света, гдето имат своето дълбоко предназначение.

Обаче Бог и природата използват злото за добро.

Но ний с противоречията не се занимаваме. Оставяме ги сами да се разрешават. Не си губи времето за тях.

- Защо?

- Понеже хората на земята не разполагат с достатъчно време, за да ги разрешават...

По-важно е да минеш един ден, изживян естествено, съобразно със законите на природата, отколкото да спориш и разрешаваш противоречия, които са само резултат на твоето тясно схващане. Природата е разумно построила всичко. Изопаченията в схващанията - това са наслойки в човешкия ум, който е пожертвувал истината за удоволствието.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments