Практика за Трансформиране на Мисли

Как да Трансформираме Мислите Си

Случва ли ви се често да се загубите в океана от мисли, в който всички се намираме? Някои от нас се учат да плуват, друг вече плува и е добър в това, трети се дави или съпротивлява на течението. Освен, че е препоръчително да умеете да плувате е важно да имате предвид посоката в която се движите. Тази практика е лесна и универсална за прилагане във всички ситуации, в които можете да попаднете в лабиринта от мисли. Препоръчително е по време на началните етапи на медитация (който е забравил, е време да започва), да приложите практиката като естествен етап от нея.

Практика

Практиката е упражнение на съзнателно дишане и мислене. Започвате с това:

  • Вдишване и издишване 3 последователни пъти като на всяко вдишване и издишване повтаряте - на вдишване Чистота на издишване Изобилие.
  • Следователно на четвъртия път на издишване назовавате ненужна за вас мисъл или навик който просто не работи по подходящ за вас начин и искате да се освобдите от него.
  • На петото вдишване назовавате качество или позитивна мисъл с която бихте заменили навика и на издишване повтаряте - Изобилие.

След това отново повтаряте 3 последователни пъти чистота и изобилие, като сте фокусирани върху дишането и новите идващи мисли за трансформиране.

Това е основата, с която можете да медитирате по подходящ за всеки начин, можете да комбинирате както почувствате за добре стъпките на упражнението, но винаги бъдете съзнателни за дишането и мислите, които идват. мислите не са наши или ваши, те са такива каквито са. Във всеки от нас е проникнала първичната мисъл, Тя е Божествената мисъл, Божията воля и основа за Живота.

Примери за Трансформиране на Мисли

Примери:

Пример 1

1. На вдишване - чистота, на издишване - изобилие.
2. На вдишване: -чистота, на издишване - изобилие.
3. На вдишване: -чистота, на издишване - изобилие.
4. На вдишване - чистота, на издишване - освобождавам се от съмнението.
5. На вдишване - прилагам смирение, на издишване - изобилие.
6. Отново се повтарят чистота и изобилие съзнателно с дишането три последователни пъти.

Пример 2

1. На вдишване - чистота, на издишване - освобождавам се от (навик 1)
2. На вдишване - чистота, на издишване - освобождавам се от (навик 2)
3. На вдишване - чистота, на издишване - освобождавам се от (навик 3)
4. т.н.
5. На вдишване - прилагам (качество 1), на издишване - изобилие.
6. На вдишване - прилагам (качество 2), на издишване - изобилие.
7. На вдишване - прилагам (качество 3), на издишване - изобилие.
8. т.н.

Източник: С.П | Космическа Чиста Любов & Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments