Архангел Гавраил

от базиликата „Рождество Христово“

Вестител и носител на ясни съобщения от Бог, помага на просветителите и вестители на Земята (учители, писатели, актьори, художници); помага на родителите - за зачеване, раждане или осиновяване. Цветът е меден, а кристалът - мед. Покровител на зодия Рак и майчинството.

Всеки от архангелите има своя мисия, за която подсказват и техните имена. Окончанието ‐ил в имената им означава божественост.


Цитат от Рудолф Щайнер за Архангел Гавраил:

Седем са Архангелите, които се занимават последователно с ръководството на човечеството в различни епохи. По времето на идването на Христос на Земята ръководител е бил Архангел Орифиел или както следва:

1. Архангел Орифиел - ръководи човечеството от 200 г. пр. н.е. до 150 г. след н.е.
2. Архангел Анаил - 150 г. сл. н.е. - 500 г. сл. н.е.
3. Архангел Захараил (Задкиел) - 500 г. сл. н.е. - 850 г. сл. н.е.
4. Архангел Рафаил - 850 г. сл. н.е. - 1190 г. сл. н.е.
5. Архангел Самаил - 1190 г. сл. н.е. - 1510 г. сл. н.е.
6. Архангел Гавраил - 1510 г. сл. н.е. - 1879 г. сл. н.е.
7. Архангел Михаил - 1879 г. сл. н.е. - 2300 г. сл. н.е.

Благовещение - 12в. Синай

„Гавраил е бил водещият дух в културния период, наскоро изтекъл за духовния свят с последната третина на 19 век. Защото действително с тази последна третина на 19 век - и това ще става все по-очебийно - започна една епоха, през която от свръхсетивния свят в сетивния ще се влеят съвсем различни влияния и импулси. Докато през изтеклата епоха човешките души са били насочвани предимно към това, което сетивата могат да видят, което разсъдъкът може да разбере, хората от идващата епоха, които не желаят да проспят прогресиращото развитие, ще трябва все повече да обръщат внимание на това как свръхсетивната мъдрост и познания проникват от свръхсетивните светове в земното сетивно развитие.

Ако искаме да охарактеризираме това външно, бихме могли да кажем, че през изтеклата епоха свръхсетивните същества са имали достатъчно работа да държат по възможност настрана от физическия живот инспирациите, интуициите, които могат да се влеят от свръхсетивните светове. Йерархиите са играли роля в предотвратяването на това такива интуиции и инспирации да се влеят в душите.

От сега нататък свръхсетивните сили ще бъдат насочвани и управлявани от свръхсетивния свят така, че по възможност много инспирации и интуиции да могат да се влеят в човешката душа, така че тя да стане способна да разбере знанието за имагинация, инспирация и интуиция. Колкото лишена от всички инспирирани същества, от всички познания за духовното беше изтеклата епоха, толкова изпълнени с инспирирани, с интуитивни същества ще бъдат истински живите културни импулси на следващата епоха.

Преди петдесет години щеше да е невъзможно на хората да се говори това, което днес може да се говори на Вас поради необходимия ход на мировото развитие, защото тогава щеше да е невъзможно тези неща да се получат непосредствено от духовните светове. Вратата сега е отворена. И както изминалите времена са били най-подходящи за развитието на разсъдъка, така следващото време ще е най-подходящо за развитието на инспирацията и интуицията.

Силно се сблъскват две епохи: едната - несклонна към каквито и да е инспирации, и друга, през която доста могъщи сили ще се борят с всички средства срещу всички инспирации, в която обаче ще съществува възможността да се приема инспирация и тя да се направи задаваща тона в човешките души.”

(Рудолф Щайнер, GA 152, из "Въведение към мистерията на Голгота")


Архангел Гавраил - Охрид 14.в

Архангел Гавраил – името й означава „Бог е моята сила”. В ранните ренесансови картини Гавраил е изобразявана като жена, но в по-късните религиозни текстове за нея пише в мъжки род /вероятно поради радикалните промени на свещените текстове, приети на Никейския събор/. Тя е ангел-вестител и помага на всички земни посланици – писатели, учители, журналисти. Призовете Гавраил да ви помогне да се справите със страховете си и склонността да се помайвате и отлагате, когато ви предстои ново начинание в областта на комуникациите, както и при всичко, свързано със зачеване, осиновяване, бременност, и ранно детство.

~ Дорийн Върчу

12в. Синай - Благовещение

Гавриил е „сила Божия” и най‐известният Божи вестител, който и в християнството, и исляма открива тайните послания на Бога. От него Дева Мария научава благата вест, че е избрана да роди Спасителя на света. Той известява и за предстоящата смърт на Дева Мария, а на Мохамед диктува Корана.

Призовавайте го всеки път, когато се нуждаете от Божието ръководство и вдъхновение, от Божиите препоръки и наставления за това, което правите. Помага, ако имате нужда от Божията подкрепа, а страхът пречи на вдъхновението и блокира сетивата. Ще получите помощ чрез интуиция, видения, сънища, вътрешен глас. Молитвата към архангел Гавриил се произнася от бездетни родители за зачатие.

Възкресението на Лазар - Преображение

Архангел Гавриил също се посочва в библейските книги. Този архангел е известен като вестител на тайните Божии. Той възвестява на свещеника Захария за раждането на Свети Йоан Кръстител и на Дева Мария за зачатието и раждането на Иисус Христос.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments