Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня 25 януари 2020 г. ~ Учителя Беинса Дуно

Мисъл за Деня 25 януари 2020 г. ~ Учителя Беинса Дуно

Учителя Беинса Дуно

Бог, Който е вън от вас, да влезе и вътре във вас. Опитайте се да възлюбите Бога вътре във вас.

~ Учителя Беинса Дуно


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments